Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5/2016

đăng 04:19 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc BínhTrường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5

Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2015 – 2016

I. Kế hoạch chung:           

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban  GVCN và các cuộc họp khác. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Trình bày bảng hợp lý. không soạn gộp. Thực hiện nghiêm túc kiểm tra HK II chấm trả bài vào điểm, thống kê điểm; đầy đủ, kịp thời. Thực hiện hội thi, hội giảng cấp trường. Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh).

Đối với các lớp học theo mô hình trường học mới (VNEN) cần quan tâm đúng mức việc giảng dạy, mặc dù giáo án không kiểm tra nhưng phải có kế hoạch giảng dạy cụ thể, rõ ràng.

Riêng các lớp chọn (A 4, A 5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Thống kê điểm các bài kiểm tra. Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Kiểm tra hồ sơ GV.                        Họp tổ chuyên môn; Dạy bù các lớp chậm chương trình. Nghỉ bù lễ 1/5.

Xếp loại thi đua tháng 5 và cả năm, xếp loại công chức , chuẩn nghề nghiệp GV

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần36

2/5

7/5

T/hiện k/hoạch của tổ và trường

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng

GV

TT; TP.

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

P/ họp

 

 

Tuần37

9/5

14/5

T/hiện k/hoạch của tổ và trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Kiểm tra hồ sơ GV

Họp tổ nhóm chuyên môn.

GV

 

TT; TP.

 

Giáo viên

BGH

Trên lớp

P/ họp

 

 

Tuần

16/5

21/5

T/hiện k/hoạch của tổ và trường.

Vào điểm học bạ, phiếu liên lạc.

Xét tốt nghiệp lớp 9

Tổng kết năm học

GV

 

Giáo viên

BGH

Trên lớp

P/ họp

Sân trương

 

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                             Hòa Hiệp 2 / 5 / 2016

                                                                                       Tổ trưởng

 

                                                                                   Trần Ngọc Bính

 

 

 

 

Comments