Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5/2017

đăng 10:50 1 thg 5, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

   Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5

Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2016 – 2017

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban  GVCN, hội đồng, tổ nhóm chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương. Thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường, tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh) và kiến thức giáo dục quốc phòng.

Đối với các lớp học theo mô hình trường học mới (VNEN) cần quan tâm đúng mức việc giảng dạy, mặc dù giáo án không kiểm tra nhưng phải có kế hoạch giảng dạy cụ thể, rõ ràng.

Riêng các lớp chọn (A 4, A 5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.Thống kê điểm các bài kiểm tra. Dạy bù các lớp chậm chương trình. Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Kiểm tra hồ sơ GV. Thực hiện kiểm tra HK II theo lịch nhà trường, chấm bài vào điểm, xếp loại 2 mặt giáo dục HS, vào học bạ và các loại báo báo cuối năm đầy đủ, kịp thời. Họp tổ, nhóm chuyên môn. Xếp loại thi đua tháng 5 và phiếu công chức, chuẩn nghề nghiệp cả năm.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần 35

1/5

6/5

T/hiện k/hoạch của tổ trường.

- Thứ 2,3 nghỉ  lễ 30/4,1/5.

KT hồ sơ GV.

- Thứ 6 KT HK II Sử 6,7,8,9.

GV

 

TT; TP.

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

P/ họp

 

 

Tuần 36

8/5

13/5

- Thứ 2,3,4 học bình thường .

- Các ngày còn lại KT HK II .GV coi KT . Văn, toán , AV 

-  Họp tổ đánh giá xếp loại thi đua cá nhân cuối năm

- KT HK II hóa 8,9

GV

 

 

 

Giáo viên

BGH

Trên lớp

P/họp

 

 

Tuần 37

15/5

20/5

-Thực hiện dạy bù c/trình .

- Duyệt sổ điểm cá nhân .Nhập điểm.

Họp xét 2 mặt GD HS

Vào sổ điểm lớn .Vào học bạ .

GV

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

Tuần 38

22/5

27/5

- Ký, xác nhận sổ điểm lớn .Vào học bạ .

- Họp hội đồng . Họp BTĐ .

- Tổng kết năm học

GV

 

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                             Hòa Hiệp 1/5/ 2017

                                                                                         Tổ trưởng

 

                                                                                   Trần Ngọc Bính

 

Comments