Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 / 2012

đăng 08:26 3 thg 9, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8

Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2012 - 2013

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời; ngày giờ công thực hiện đảm bảo.

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban GVCN, hội đồng, tổ nhóm chuyên môn. Nhận và thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường; Trang đầu giáo án có PPCT. Thực hiện kế hoạch chương, phần cho các môn học.

Giáo án chia 2 cột có thời gian từng mục; nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn. Kết hợp tốt các phương pháp trong hoạt động dạy và học. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Trình bày bảng hợp lý. không soạn gộp. Cố gắng thực hiện bảng đồ tư duy cho các tiết dạy.

Các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương, trả bài cần thực hiện nghiêm túc.

Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh). Thực hiện nghiêm túc PPCT mới có giảm tải.

Đăng kí chất lượng bộ môn và thực hiện kế hoạch sử dụng ĐDDH.

Thảo luận quy định tiêu chuẩn đánh giá xếp loại thi đua CB-GV-NV và các văn bảng chuyên môn khác. Phổ biến cách làm sổ KHCN và biên bản SHN.

Họp tổ nhóm chuyên môn lần 2; xếp loại thi đua tháng 8.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

Phụ trách

L / lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần

I

20/8

25/8

Thực hiện các kế hoạch của tổ và trường theo quy định.

Dự lễ chào cờ

Nhận các loại hồ sơ, sổ sách.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

T/ trưởng

Tổ phó

G viên

Giáo viên

Trong tổ

Văn thư

Thư viện

Thiết bị

Trên lớp

Sân

trường

 

 

Tuần

I

27/8

1/9

Thực hiện các kế hoạch của tổ và trường theo quy định.

Dự lễ chào cờ.

Nhận các loại hồ sơ, sổ sách.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Họp tổ nhóm chuyên môn lần 2.

T/ trưởng

Tổ phó

G viên

Giáo viên

Trong tổ

Văn thư

Thư viện

Thiết bị

Trên lớp

S/ trường

Phòng họp

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

                                                                                                        Hòa Hiệp 20 / 8 / 2012

                                                                                                                   Tổ trưởng

 

 

                                                                                                               Trần Ngọc Bính

Comments