Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2017

đăng 04:38, 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc BínhTrường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8

Tổ: Sử - GD                                                Năm học: 2016 - 2017

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời; Ngày giờ công thực hiện đảm bảo.

Nghiêm túc thực hiện các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban GVCN và các cuộc họp khác. Nhận và thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn. Kết hợp tốt các phương pháp trong hoạt động dạy và học. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Trình bày bảng hợp lý. không soạn gộp, không cắt xén chương trình.

Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh).

Đối với các lớp học theo mô hình trường học mới (VNEN) cần quan tâm đúng mức việc giảng dạy, mặc dù giáo án không kiểm tra nhưng phải có kế hoạch giảng dạy cụ thể, rõ ràng.

- Riêng các lớp chọn (A 4, A 5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Thực hiện nghiêm túc PPCT mới có giảm tải.

Họp tổ nhóm chuyên môn; xếp loại thi đua tháng 8. Nghỉ lễ 2/9

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần 1

22/8

27/8

T/hiện kế hoạch củatổ,trường.

Nhận các loại hồ sơ, sổ sách.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Tham gia các cuộc họp của trường.

GV

 

 

 

TT; TP.

 

 

Giáo viên

 

 

BGH

 

 

P/ họp

H/trường

 

Tuần 2

29/8

3/9

Thực hiện kế hoạch của tổ và trường. Nghỉ lễ 2/9

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng.

Họp tổ nhóm chuyên môn.

GV

 

 

TT,TP

 

 

Giáo viên

 

 

BGH

 

Trên lớp

P/họp

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

                                                                               Hòa Hiệp 22 / 8 / 2016

                                            

                                                                                         Tổ trưởng

 

 

                                                                                      Trần Ngọc Bính

 

 

 

Comments