Sử - GDCD‎ > ‎

Kế hoạch chuyên môn tháng 8 tổ Sử - GDCD

đăng 04:36 22 thg 8, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

Trường THCS Hòa Hiệp                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam   

 Tổ : Sử - GD                                                 Độc lập - tự do - hạnh phúc   

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8

Năm học : 2010 – 2011                           

I / Kế hoạch chung.

- Thực hiện mọi chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời.

- Ngày giờ công thực hiện đảm bảo, không ra khỏi lớp sớm, vào lớp muộn, nghỉ phép hợp lệ.

- Thm gia đầy đủ, kịp thời các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút, sinh hoạt lớp, họp giao ban CN, hội đồng, chuyên môn, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn…

- Nhận và thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường.

- Trang đầu giáo án có phân phối chương trình, có kế hoạch chương, phần cho mỗi môn học.

- Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tính hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. Sử dụng   phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn, kết hợp tốt các phương pháp trong hoạt động dạy và học.

- Giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, thiết bị dạy học; Trình bày bảng hợp lý. Thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp, phân phối thời gian hợp lý ở các phần. Tổ chức và điều khiển HS học tập tích cực. Dự giờ theo kế hoạch tổ, có nhận xét, rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy.

- Căn cứ vào phân công chuyên môn của nhà trường và khả năng của mỗi GV tổ đã phân công các nhóm trưởng phụ trách các nhóm chuyên môn. Báo cáo kế hoạch kiểm tra 1 tiết năm học 2010- 2011.

- Thảo luận quy định tiêu chuẩn đánh giá xếp loại thi đua CB-GV-NV và các văn bản chuyên môn khác.

-  Đối chiếu phân phối chương trình cũ và mới; Họp tổ chuyên môn lần 2; Xếp loại thi đua tháng 8/2010.. 

II / Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

Phụ trách

  L/lượng 

 tham gia

 C/ tác

   viên

Đ/ kiện

T/ gia

Ghi

chú

Tuần

I

9/8

14/8

T/hiện C/trình theo k/hoạch trường.

Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ. thông tin báo cáo. Dự lễ chào cờ.

Nhận các loại hồ sơ, sổ sách.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Họp chuyên môn trường.

Tổ

trưởng

tổ phó

GV

GV trong tổ

 

BGH

Văn thư

- Trên lớp

-S/ trường

 

 

Tuần

II

16/8

21/8

T/hiện C/trình theo k/hoạch trường.

Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ thông tin báo cáo. Dự lễ chào cờ.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Họp công đoàn nhà trường.

Báo cáo sĩ số lớp CN và h/động tổ.

Đại hội chi đội các lớp.21/8/2010.

Tổ

trưởng

tổ phó

GV

GV trong tổ

BGH

Văn thư

- Trên lớp

- Phòng

họp

 

 

Tuần

III

23/8

28/8

T/hiện C/trình theo k/hoạch trường.

Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ thông tin báo cáo. Dự lễ chào cờ.

Dự giờ theo k/hoạch tổ.Họp thi đua

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Tổ

trưởng

tổ phó

GV

GV

trong tổ

BGH

- Trên lớp

- Phòng

họp.

-S/trường

 

 

III / Biện pháp thực hiện.

- Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả, công tác sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo quy định của ngành.

- Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.-Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ.-Thường xuyên  kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.- Tuyên dương kịp thời, các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

- Xử lý kịp thời, nghiêm túc các cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                                                                 

Hòa Hiệp 14/8/2010

                                                                                                                   Tổ trưởng

 

                                                                                                              

Trần Ngọc Bính

 

Comments