Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2010

đăng 07:50 15 thg 9, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

Trường THCS Hòa Hiệp                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam   

 Tổ : Sử - GD                                                 Độc lập - tự do - hạnh phúc   

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9

Năm học : 2010 – 2011                           

I / Kế hoạch chung.                                                                           

- Thực hiện mọi chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời; Ngày giờ công thực hiện đảm bảo, không ra khỏi lớp sớm, vào lớp muộn, nghỉ phép hợp lệ.;- Tham gia đầy đủ, kịp thời các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút, sinh hoạt lớp, họp giao ban CN, hội đồng, chuyên môn, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn; Tập huấn chuẩn kiến thức kĩ năng môn lịch sử;- Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường; Đăng ký hội giảng; BGK dự giờ; Nhận xét xếp loại; Dự giờ theo kế hoạch tổ, có nhận xét, rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy.

- Kiểm tra hồ sơ GV theo định kì; Kiểm tra lại việc sử dụng ĐDDH theo PPCT mới; Họp tổ nhóm chuyên môn; Xếp loại thi đua tháng 9/2010; Báo cáo sĩ số lớp và tình hình hoạt động của tổ chuyên môn.

II / Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

Phụ trách

  L/lượng 

 tham gia

 C/ tác

   viên

Đ/ kiện

T/ gia

Ghi

chú

Tuần

4

30/8

4/9

T/hiện C/trình theo k/hoạch trường.

Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ. thông tin báo cáo. Dự lễ chào cờ.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Tổ

trưởng

tổ phó

GV

GV

trong tổ

 

BGH

Văn thư

- Trên lớp

-S/ trường

Phòng họp

 

Tuần

5

6/9

11/9

T/hiện C/trình theo k/hoạch trường.

Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ thông tin báo cáo. Dự lễ chào cờ. Họp tổ nhóm chuyên môn. Họp hội đồng nhà trường

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Báo cáo sĩ số lớp CN, hoạt động tổ.

BGK dự giờ hội giảng

Tổ

trưởng

tổ phó

GV

GV

trong tổ

BGH

Văn thư

- Trên lớp

Sân trường

- Phòng

họp

 

 

Tuần

6

13/9

18/9

T/hiện C/trình theo k/hoạch trường.

Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ thông tin báo cáo. Dự lễ chào cờ. Tập huấn chuẩn kiến thức, kỉ năng THCS.

Báo cáo sĩ số lớp CN h/động tổ

Dự giờ theo k/hoạch tổ. BGK dự giờ HG

Soạn giảng; Kiểm tra hồ sơ GV.

Tổ

trưởng

tổ phó

GV

GV

trong tổ

BGH

Văn thư

- Trên lớp

- Phòng

họp.

-S/trường

 

 

Tuần

7

20/9

25/9

T/hiện C/trình theo k/hoạch trường.

Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ thông tin báo cáo. Dự lễ chào cờ.

BGK dự giờ HG.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Tổ

trưởng

tổ phó

GV

GV

trong tổ

BGH

Văn thư

- Trên lớp

- Phòng

họp.

-S/trường

 

 

Tuần

8

27/9

2/10

T/hiện C/trình theo k/hoạch trường.

Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ thông tin báo cáo. Dự lễ chào cờ.

BGK dự giờ HG. Họp tổ nhóm c/môn

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách

Tổ

trưởng

tổ phó

GV

GV

trong tổ

BGH

Văn thư

- Trên lớp

- Phòng

họp.

-S/trường

 

 

III / Biện pháp thực hiện.

- Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả, công tác sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo quy định của ngành.

- Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.-Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ.-Thường xuyên  kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.- Tuyên dương kịp thời, các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Xử lý kịp thời, nghiêm túc các cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

       Duyệt của BGH                                                                                          Hòa Hiệp 1/9/2010

                                                                                                                                 Tổ trưởng           

 

                                                                                                              

 

                 Trần Ngọc Bính

 

Comments