Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2015

đăng 02:26 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính


Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9

Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2015 - 2016

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời; ngày giờ công thực hiện đảm bảo.

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban GVCN, hội đồng, tổ nhóm chuyên môn. Nhận và thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Trình bày bảng hợp lý. không soạn gộp. Thực hiện nghiêm túc kiểm tra 15 phút, chấm trả bài vào điểm đầy đủ, kịp thời. Triển khai và thực hiện kế hoạch hội giảng, hội thi cấp trường, huyện, cần thực hiện  nghiêm túc. Đối với các lớp học theo mô hình trường học mới (VNEN) cần quan tâm đúng mức việc giảng dạy, mặc dù giáo án không kiểm tra nhưng phải có kế hoạch giảng dạy cụ thể, rõ ràng.

Riêng các lớp chọn (A 4, A 5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh). Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Thực hiện nghiêm túc PPCT mới có giảm tải. Tập huấn công tác GVCN

Dạy bù các lớp chậm chương trình,

Họp tổ nhóm chuyên môn; xếp loại thi đua tháng 9.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần 3

31/8

5/9

T/hiện k/hoạch của tổ và trường.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Họp tổ nhóm chuyên môn.

Tham gia các cuộc họp của trường. Tham dự lễ khai giảng

GV

 

 

 

TT; TP.

 

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

P/ họp

H/trường

 

Tuần 4

7/9

12/9

T/hiện k/hoạch của tổ và trường.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng.

GV

 

TT,TP

 

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

Trên lớp

 

Tuần 5

14/9

19/9

T/hiện khoạch của tổ và trường.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Thực hiện hội giảng, hội thi.

GV

 

TT,TP

 

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

Tuần 6

21/9

26/9

T/hiện kế hoạch của tổ và trường.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Thực hiện hội giảng, hội thi.

Họp tổ nhóm chuyên môn.

GV

 

 

TT,TP

 

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

P/họp

 

  III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                                                        Hòa Hiệp 1 / 9 / 2015

                                                                                                                   Tổ trưởng

 

                                                                                                        Trần Ngọc Bính

 

Comments