Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2016

đăng 06:13 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc BínhTrường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9

Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2016 - 2017

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời; ngày giờ công thực hiện đảm bảo.

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp. Nhận và thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường.  Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn. Kết hợp tốt các phương pháp trong hoạt động dạy và học. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Trình bày bảng hợp lý. không soạn gộp. Thực hiện nghiêm túc kiểm tra 15 phút, chấm trả bài vào điểm đầy đủ, kịp thời. Các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương, trả bài cần thực hiện  nghiêm túc. Đối với các lớp học theo mô hình trường học mới (VNEN) cần quan tâm đúng mức việc giảng dạy, mặc dù giáo án không kiểm tra nhưng phải có kế hoạch giảng dạy cụ thể, rõ ràng.

Riêng các lớp chọn (A 4, A 5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh). Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Thực hiện nghiêm túc PPCT mới có giảm tải. Dạy bù các lớp chậm chương trình. Kiểm tra hồ sơ GV.  Họp tổ nhóm chuyên môn; xếp loại thi đua tháng 9.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

  L/ lượng

  tham gia

       Cộng

       tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần 3

5/9

10/9

T/hiện k/hoạch của tổ  trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Họp tổ nhóm chuyên môn.

T/gia các cuộc họp của trường. Kiểm tra hồ sơ GV

GV

 

 

TT; TP.

 

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

P/ họp

H/trường

 

Tuần 4

12/9

17/9

T/hiện k/hoạch của tổ  trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng.

GV

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

Tuần 5

19/9

24/9

T/hiện khoạch của tổ và trường.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

GV

 

 

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

Tuần 6

26/9

1/10

T/hiện kế hoạch của tổ trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Họp tổ nhóm chuyên môn.

GV

 

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

P/họp

 

  III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                                   Hòa Hiệp 4/ 9 / 2016

                                                                                            Tổ trưởng

 

                                                                                Trần Ngọc Bính

Comments