Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2017

đăng 00:46 12 thg 10, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9

Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2017 - 2018

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời; ngày giờ công thực hiện đảm bảo.

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp. Nhận và thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường.  Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn. Kết hợp tốt các phương pháp trong hoạt động dạy và học. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Trình bày bảng hợp lý. không soạn gộp. Thực hiện nghiêm túc kiểm tra 15 phút, 1 tiết chấm trả bài vào điểm đầy đủ, kịp thời. Các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương, trả bài cần thực hiện  nghiêm túc.

Riêng các lớp chọn (A 4, A 5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. kiến thức quốc phòng an ninh, an toàn giao thông. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tư tương, đạo đức,phong cách  Hồ Chí Minh).

Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Thực hiện nghiêm túc PPCT có giảm tải. Dạy bù các lớp chậm chương trình. Kiểm tra hồ sơ GV. Thực hiện công tác hội thi, hội giảng cấp trường. Tham dự lễ khai giảng. Họp tổ nhóm chuyên môn; xếp loại thi đua tháng 9.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

  L/ lượng

  tham gia

  Cộng

  tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần 3

4/9

9/9

T/hiện k/hoạch của tổ  trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Họp tổ nhóm chuyên môn.

T/gia các cuộc họp của trường.

GV

 

 

TT; TP.

 

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

P/ họp

 

 

Tuần 4

11/9

16/9

T/hiện k/hoạch của tổ  trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng.

GV

 

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

Tuần 5

18/9

23/9

T/hiện khoạch của tổ và trường.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

GV

 

 

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

Tuần 6

25/9

30/9

T/hiện kế hoạch của tổ trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Thực hiện chuyên đề GDCD.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng.

Họp tổ nhóm chuyên môn.

GV

 

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

P/họp

 

  III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                                   Hòa Hiệp 4/ 9 / 2017

                                                                                            Tổ trưởng

 

                                                                                Trần Ngọc Bính

 


Comments