Sử - GDCD‎ > ‎

Kế hoạch tháng 01/2010

đăng 23:51 1 thg 3, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

Trường THCS Hòa Hiệp                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam   

 Tổ : Sử - GD                                                          Độc lập - tự do - hạnh phúc   

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1

Năm học : 2009 – 2010

I / Kế hoạch chung .

- Thực hiện mọi chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời. Ngày giờ công thực hiện đảm bảo.

- Tiếp tục soạn giảng và làm hồ sơ sổ sách. Lên kế hoạch sử dụng ĐDDH. T/ hiện G/ dạy HĐNG.

- GVCN thực hiện tốt công tác kiêm nhiệm. GVdự giờ theo kế hoạch tổ. T/ hiện C/tác sơ kết HK I.

- Coi kểm tra chung theo lịch nhà trường. Thống kê điểm các bài kiểm tra vào sổ KHGD.

- Thực hiện kiểm tra 15 phút, chấm trả bài đúng quy định. Kê tăng giờ tháng 1.

- Dạy phụ đạo HS giỏi lớp 9 thi cấp Huyện. Hoàn thành điểm học bạ và sổ liên lạc HS.

- Thực hiện thanh tra toàn diện, chuyên đề GV. Tổng hợp nội dung kiểm định chất lượng.

- Nộp báo cáo tháng của tổ về văn thư. Báo cáo sĩ số HS hàng tháng tại văn thư.

- Nộp câu hỏi trắc nghiệm RCV. Tổng hợp nội dung kiểm định chất lượng.

- Viết SKKN về phương pháp giảng dạy tốt môn lịch sử. Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn.

- Tham gia đầy đủ các buổi chào cờ, SHL, họp giao ban GVCN, họp tổ nhóm chuyên môn….

II/ Kế hoạch cụ thể.              

Thời

gian

Nội dung

    Người

   P/ trách

L/ lượng

tham gia

C/ tác

  viên

Đ/ kiện

T/ gia

Ghi

chú

Tuần

  20

28/12

2 / 1

- T/ hiện C/trình theo KH trường.

- S/ giảng, làm H/ sơ, S/ sách.

- Lên KHSDĐDDH.Dạy HĐNG

- Dự giờ theo kế hoạch tổ.

- H/thành điểm, H/ bạ. Sổ LLạc.

- BGH kiểm tra sổ điểm lớn.

- Dạy P/ đạo HS giỏi thi Huyện.

- S/ kết lớp HK I. Họp PHHS.

     BGH.         T/ trưởng.

   tổ phó.

      GV

     BGH 

  G/ viên       

  trong tổ

 

  G/ viên

Trong tổ

N/ viên

thiết bị

- Trên lớp - Sân    trường

 

 

 

 

Tuần

  21

 4 / 1

 9 / 1

-T/ hiện C/trình theo KH trường

- S/ giảng, làm H/ sơ, S/ sách.

- Lên KHSDĐDDH.Coi kt chung.

- Thanh tra C/ đề, toàn diện.

- BGH duyệt sổ liên lạc.

- Họp tổ nhóm chuyên môn.

   BGH       T/trưởng

tổ phó

GV được

 cử

    BGH

 G/ viên               trong tổ

G/ viên

Trong

Tổ

- Trên lớp

- Phòng

họp

 

 

Tuần

  22

11 /1

16 /1

- T/ hiện C/trình theo KH trường.

-  S/ giảng, làm H/ sơ, S/ sách.

- Lên KHSDĐDDH.Dạy HĐNG.

- K/tra H/sơ GV.T/tra C/đề,T/diện.

- Báo cáo SS lớp C/ nhiệm.

Tổ

trưởng

tổ phó

GV được

cử

BGH                      GV

trong tổ

G/ viên

Trong

Tổ

Văn thư

- Trên lớp

- Phòng

họp.

-S/trường

 

 

Tuần

   23

18 /1

23 /1

- T/ hiện C/trình theo KH trường.

-  S/ giảng, làm H/ sơ, S/ sách.

- Họp tổ nhóm C/môn.Coi ktchung

- Thanh tra chuyên đề, toàn diện.

T/trưởng

tổ phó

GV được

BGH            GV

trong tổ

G/ viên

Trong

Tổ

- Trên lóp

- Phòng họp

 

Tuần

  24

25 /1

30 /1

- T/ hiện C/trình theo KH trường.

-  S/ giảng, làm H/ sơ, S/ sách.

- K/ tra 15p. Kê tăng giờ tháng 1.

- Tổng hợp nội dung KĐCL.

   BGH

T/trưởng

BGH                   GV

trong tổ

G/ viên

Trong

Tổ

- Trên lóp

 

                   Duyệt của GGH                                                    Hòa Hiệp : Ngày 27 / 12 / 2009

                                                                                                                Tổ trưởng

                                                                                                           Trần Ngọc Bính

Comments