Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2009

đăng 20:12 12 thg 12, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy

Trường THCS Hòa Hiệp                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam   

 Tổ : Sử - GD                                                          Độc lập - tự do - hạnh phúc   

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10

Năm học : 2009 – 2010

I / Kế hoạch chung .

- Thực hiện mọi chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời.

- Ngày giờ công thực hiện đảm bảo, không ra khỏi lớp sớm, vào lớp muộn, nghỉ phép hợp lệ.

- Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng và làm hồ sơ sổ sách.

- Sử dụng đồ dùng dạy học triệt để và hiệu quả. Dự giờ theo kế hoạch tổ.

- Tham gia đầy đủ các buổi chào cờ, SHL, họp giao ban GVCN, họp tổ nhóm chuyên môn….

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác hội giảng và kiểm tra 1tiết Sử, Gd .

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án theo định kì.

II/ Kế hoạch cụ thể.

 

Thời

gian

Nội dung

Người

Phụ trách

Lực lượng

tham gia

C/ tác

  viên

Đ/ kiện

T/ gia

Ghi

chú

Tuần

9

5/10

10/10

Thực hiện C/trình theo kế hoạch

- Coi kiểm tra chung.

- GV có tiết dạy HĐNG

- Dự giờ theo kế hoạch tổ.

- Thực hiện hội giảng.

 

Tổ

trưởng

tổ phó

GV

GV trong tổ

 

BGH

 

- Trên lớp

-S/ trường

 

 

Tuần

10

12/10

17/10

Thực hiện C/trình theo kế hoạch

- Thực hiện hội giảng.

- Họp tổ nhóm chuyên môn.

-Nộp đăng kí GV h/giảng.huyện

- Nộp báo cáo ĐDDH

- Kiểm tra hồ sơ giáo án

- Tập huấn về “MTTT, HĐNG”

Tổ

trưởng

tổ phó

GV được

 cử

GV trong tổ

BGH

Văn thư

- Trên lớp

- Phòng

họp

 

 

Tuần

11

19/10

24/10

Thực hiện C/trình theo kế hoạch

- GVcó tiết dạy HĐNG.

- Thực hiện kiểm tra 1 tiết

- Nộp báo cáo hoạt động của tổ.

 

Tổ

trưởng

tổ phó

GV được

cử

GV

trong tổ

BGH

- Trên lớp

- Phòng

họp.

-S/trường

 

 

Tuần

12

26/10

31/10

Thực hiện C/trình theo kế hoạch

- Họp tổ nhóm chuyên môn.

- Thực hiện kiểm tra 1 tiết.

Tổ

trưởng

tổ phó

GV được cử

GV

trong tổ

BGH

- Trên lóp

- Phòng họp

 

III / Biện pháp thực hiện .

- Động viên, nhắc nhở kịp thời các GV, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn .

- Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ.

-Thường xuyên  kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV .

- Tuyên dương kịp thời, các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao .

- Xử lý kịp thời, nghiêm túc các cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao . 

        Duyệt của GGH                                                              Hòa Hiệp : Ngày 05 / 10 / 2009

                                                                                                                Tổ trưởng

 

 

                                                                                                           Trần Ngọc Bính

Comments