Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2018

đăng 07:20 1 thg 10, 2018 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa hiệp           KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10

Tổ: Sử - GD                                            Năm học 2018 – 2019

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời; Ngày giờ công thực hiện đảm bảo.

Nghiêm túc thực hiện các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban GVCN và các cuộc họp khác. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định. Giáo án soạn theo 5 bước của VNEDU. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Trình bày bảng hợp lý. không soạn gộp. Thực hiện nghiêm túc kiểm tra 15 phút, 1 tiết, chấm trả bài vào điểm đầy đủ, kịp thời. Thực hiện hội thi, hội giảng cấp trường. Các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương. Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. kiến thức quốc phòng an ninh, an toàn giao thông. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tư tương, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh). Tham gia tập huấn chuyên môn do phòng, sở GDĐT yêu cầu.

Riêng các lớp chọn (A 4, A 5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Thống kê điểm các bài kiểm tra. Dạy bù các lớp chậm chương trình. Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Kiểm tra hồ sơ GV. Họp tổ chuyên môn. Xếp loại thi đua tháng 10.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

 Người

 P/ trách

L/ lượng

tham gia

  Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

  Ghi

  chú

Tuần 7

1/10

6/10

T/hiện k/hoạch của tổ  trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Tập huấn ở phòng và sở GD.

GV

 

 

 Giáo

  viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

Tuần 8

8/10

13/10

T/hiện k/hoạch của tổ  trường.

Ra đề KT 1 tiết

Họp tổ nhóm chuyên môn

Dự giờ tiêu chuẩn tháng.

GV

 

     TT,TP

 

Giáo viên

BGH

Trên lớp

    P/ họp

 

 

Tuần 9

15/10

20/10

T/hiện k/hoạch của tổ, trường.

.Kiểm tra hồ sơ GV

Thực hiện hội thi GV dạy giỏi cấp trường. Ra đề KT 1 tiết

  GV

 

     TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

    P/họp

 

Tuần 10

22/10

27/10

T/hiện k/hoạch của tổ  trường.

Thực hiện hội thi GV dạy giỏi cấp trường. Ra đề KT 1 tiết

Họp tổ nhóm chuyên môn

GV

 

     TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

    Trên

     lớp

    P/họp

 

 

 

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                                 Hòa Hiệp 1/10/ 2018

                                                                                            Tổ trưởng

 

 

                                                                                        Trần Ngọc Bính

 

Comments