Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2018

đăng 05:19 5 thg 11, 2018 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa Hiệp          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11

Tổ: Sử - GD                                           Năm học 2018 – 2019

I. Kế hoạch chung:

Tiếp tục thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời; Ngày giờ công đảm bảo.

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban GVCN và các cuộc họp khác. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định. Giáo án soạn theo 5 bước của VNEDU, có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Trình bày bảng hợp lý, không soạn gộp. Thực hiện nghiêm túc kiểm tra 15 phút, 1 tiết, chấm trả bài vào điểm đầy đủ, kịp thời. Thực hiện hội thi, hội giảng GVDG cấp trường cùng chuyên đề GDCD 7, các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương. Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp kiến thức quốc phòng an ninh, an toàn giao thông, các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh). Vào điểm trên mạng VNEDU.

Riêng các lớp chọn (A4, A5) soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực HS. Thống kê điểm các bài kiểm tra. Dự giờ tiêu chuẩn tháng, kiềm tra hồ sơ GV.

Họp tổ chuyên môn; Dạy bù các lớp chậm chương trình. Xếp loại thi đua tháng 11.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

   Cộng

tác viên

Đ/kiện

t/ gia

Ghi

chú

Tuần 11

29/10

3/11

T/hiện k/hoạch của tổ trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

T/hiện hội thi GVDG cấp trường.

GV

 

TT; TP.

Giáo

viên

 

BGH

Trên lớp

P/ họp

 

Tuần 12

5/11

10/11

T/hiện k/hoạch của tổ trường.

T/hiện hội thi GVDG cấp trường.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng

GV

 

 

  Giáo

  viên

BGH

Trên lớp

P/ họp

 

Tuần 13

12/11

17/11

T/hiện k/hoạch của tổ, trường.

T/hiện hội thi GVDG cấp trường

Thực hiện chuyên đề GDCD 7

Họp tổ nhóm c/ môn.

GV

   TT,TP

 

 

  Giáo

  viên

BGH

 Trên      lớp

P/ họp

 

Tuần 14

19/11

24/11

T/hiện kế hoạch của tổ trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Dự lễ 20/11.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng.

GV

 

 

 

 Giáo viên

BGH

Trên lớp

Sân trường

 

 

 

Tuần 15

26/11

1/12

T/hiện k/hoạch của tổ  trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Họp tổ nhóm c/ môn.

GV

 

TT,TP

Giáo

viên

BGH

P/họp

Trên lớp

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế c/môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                                  Hòa Hiệp 29/10/ 2018

                                                                                         Tổ trưởng

 

                                                                                    Trần Ngọc Bính

Comments