Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH THÁNG 1/2019

đăng 21:46 5 thg 1, 2019 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa hiệp            KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1

Tổ: Sử - GD                                 Năm học 2018 – 2019

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban  GVCN và các cuộc họp khác. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Trình bày bảng hợp lý. không soạn gộp. Các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương. Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. kiến thức quốc phòng an ninh, an toàn giao thông. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tư tương, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh).

Thực hiện sự chuyển biến từ 5 bước lên lớp, sang 5 hoạt động trong soạn giảng theo mô hình trường học mới..

Các lớp chọn (A4,5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Nghỉ tết Dương lịch. Thực hiện kiểm tra 15p. Thống kê điểm các bài kiểm tra 15p. Dạy bù các lớp chậm chương trình. Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Kiểm tra hồ sơ GV, Họp tổ chuyên môn Xếp loại thi đua tháng 1.

II. Kế hoạch cụ thể.

  Thời

  gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần20

31/12

5/1

T/hiện khoạch của tổ và trường.

Nghỉ tết dương lịch.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách

Dự giờ tiêu chuẩn tháng

Kiểm tra hồ sơ GV

  GV

 

 

  TT;

  TP.

 

Giáo

viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

P/ họp

 

 

Tuần 21

7/1

12/1

T/hiện khoạch của tổ và trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách

Họp tổ nhóm chuyên môn.

GV

TT,TP

 

Giáo

viên

BGH

Trên lớp

 

P/ họp

 

Tuần 22

14/1

19/1

T/hiện k/hoạch của tổ và trường

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách

Dạy bù các lớp chậm c/trình

GV

     TT,

    TP

 

Giáo

viên

BGH

 

Trên lớp

 

Tuần 23

21/1

26/1

T/hiện khoạch của tổ và trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách

Họp tổ nhóm chuyên môn.

Đánh giá x/loại thi đua tháng 1

GV

 

TT,TP

Giáo

viên

 

BGH

Trên lớp

 

P/ họp

 

Tuần 24

28/1

2/2

 

NGHỈ TẾT ÂM LỊCH

 

 

 

 

 

III. Biện pháp thực hiện

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn. Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                                    Hòa Hiệp 31/12/ 2018

                                                               Tổ trưởng

                                                                                 Trần Ngọc Bính                

Comments