Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2009

đăng 20:20 12 thg 12, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy

Trường THCS Hòa Hiệp                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam   

 Tổ : Sử - GD                                                          Độc lập - tự do - hạnh phúc   

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12

Năm học : 2009 – 2010

I / Kế hoạch chung .

- Thực hiện mọi chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời.

- Ngày giờ công thực hiện đảm bảo, không ra khỏi lớp sớm, vào lớp muộn, nghỉ phép hợp lệ.

- Soạn giảng và làm hồ sơ sổ sách. Sử dụng đồ dùng dạy học triệt để và hiệu quả.

- Dự giờ theo kế họch tổ. Coi kểm tra chung theo lịch nhà trường.

- Dạy bù các tiết còn chậm chương trình. Giới hạn chương trình ôn tập cho HS.

 Ra đề kiểm tra HK I. Chấm bài vào điểm cho HS. BGH, Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ GV.

- Đánh giá xếp loại 2 mặt hoạt động của HS. Nộp các báo cáo sơ kết HK I.

- Tham gia đầy đủ các buổi chào cờ, SHL, họp giao ban GVCN, họp tổ nhóm chuyên môn….

II/ Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

Phụ trách

Lực lượng

tham gia

C/ tác

  viên

Đ/ kiện

T/ gia

Ghi

chú

Tuần

17

30/11

5/12

Thực hiện C/trình theo kế hoạch

- Coi KT chung. GVdạy HĐNG

- Dự giờ theo kế hoạch tổ.

- Triển khai chương trình ôn tập

- Hoàn thành các loại điểm

- Kiểm tra bù HS vắng

- Dạy bù các tiết chậm c/trình

Tổ

trưởng

tổ phó

GV

GV trong tổ

 

BGH

 

- Trên lớp

-S/ trường

 

 

 

 

Tuần

18

7/12

12/12

Thực hiện C/trình theo kế hoạch

- Coi kiểm tra HK theo lịch

- Họp tổ nhóm chuyên môn.

- Các tiết không KT học t / lịch

- BGH kiểm tra sổ điểm cá nhân

- BGH, T/trưởng KT hsơ,gán,gv

Tổ

trưởng

tổ phó

GV được

 cử

GV trong tổ

BGH

- Trên lớp

- Phòng

họp

 

 

Tuần

19

14/12

19/12

Thực hiện C/trình theo kế hoạch

- GVcó tiết dạy HĐNG.

- Coi KT Toán, văn, anh văn

- Chấm trả bài môn trường ra đề

- Nộp báo cáo hoạt động của tổ.

- BGH kiểm tra sổ điểm CNGV

Tổ

trưởng

tổ phó

GV được

cử

GV

trong tổ

BGH

Văn thư

- Trên lớp

- Phòng

họp.

-S/trường

 

 

Tuần

Dự

phòng

21/12

26/12

Thực hiện C/trình theo kế hoạch

- Họp tổ nhóm chuyên môn.

- Hoàn thành chương trình HK I

- Tổng hợp điểm kiểm tra

- H/ thành các loại báo cáo điểm

Tổ

trưởng

tổ phó

GV được cử

GV

trong tổ

BGH

- Trên lóp

- Phòng họp

 

III / Biện pháp thực hiện .

- Động viên, nhắc nhở kịp thời các GV, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn .

- Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ.

-Thường xuyên  kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV .

- Tuyên dương kịp thời, các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao .

- Xử lý kịp thời, nghiêm túc các cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao . 

                  Duyệt của GGH                                                              Hòa Hiệp : Ngày 30 / 11 / 2009

                                                                                                                Tổ trưởng

 

 

                                                                                                           Trần Ngọc Bính

Comments