Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2018

đăng 06:17 5 thg 12, 2018 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa Hiệp          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12

Tổ: Sử - GD                                           Năm học 2018 – 2019

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban  GVCN, hội đồng, tổ nhóm chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án soạn theo 5 bước của VNEDU, Thực hiện soạn giảng theo PPCT, chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. kiến thức quốc phòng an ninh, an toàn giao thông. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tư tương, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh).

Thực hiện nghiêm túc các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương.

Dạy bù các lớp chậm chương trình. Coi kiểm tra theo lịch phân công nhà trường. Kiểm tra 15 phút, HK I, chấm trả bài vào điểm, Thống kê chất lượng bộ môn. Vào điểm mạng VNEDU.

Riêng các lớp chọn (A 4, A 5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Kiểm tra hồ sơ GV, Họp tổ chuyên môn;. Xếp loại thi đua tháng 12. Tham gia x/loại 2 mặt GDHS. Sơ kết HK I.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần 16

3/12

8/12

T/hiện k/hoạch của tổ trường.

Các nhóm chuyên môn họp thống nhất bài ôn tập HKI HS

Ra đề KTHK I, nộp cm trường

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

GV

 

TT; TP.

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

P/ họp

 

 

Tuần 17

10/12

15/12

T/hiện k/hoạch của tổ trường.

Thực hiện kiểm tra HKI

Chấm bài vào điểm

GV

 

 

 

Giáo viên

BGH

Trên lớp

 

 

Tuần 18

17/12

22/12

T/hiện k/hoạch của tổ trường.

Thực hiện kiểm tra HKI

Chấm bài vào điểm

Thống kê chất lương bộ môn

Vào điểm mạng VNEDU.

GV

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

Tuần 19

24/12

29/12

Tham gia x/loại 2 mặt GDHS

Dự giờ tiêu chuẩn tháng

Kiểm tra hồ sơ GV

Họp tổ nhóm CM. XLTĐ tháng 12. Sơ kết HK I.

GV

 

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

P/họp

 

 

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                             Hòa Hiệp 3/12/ 2018

                                                                                         Tổ trưởng

 

 

                                                                                   Trần Ngọc Bính

 

Comments