Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH THÁNG 3/2018

đăng 09:50 6 thg 3, 2018 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa hiệp            KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3

Tổ: Sử - GD                                            Năm học 2017 – 2018

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban  GVCN, hội đồng, tổ nhóm chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. thực hiện kiểm tra 15 phút, 1 tiết, chấm trả bài vào điểm đầy đủ, kịp thời. Các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương. Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. kiến thức quốc phòng an ninh, an toàn giao thông. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và (Học tập làm theo tư tương, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh).

Thực hiện sự chuyển biến từ 5 bước lên lớp, sang 5 hoạt động trong giảng day theo mô hình trường học mới..

Riêng các lớp chọn (A 4, A 5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Thống kê điểm các bài kiểm tra. Tham gia cùng nhà trường sinh hoạt 8/3 và 26/3. Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Kiểm tra hồ sơ GV, Họp tổ chuyên môn. Xếp loại thi đua tháng 3.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần 27

5/3

10/3

T/hiện k/hoạch của tổ, trường.

Sinh hoạt 8/3.

Kiểm tra 1 tiết GDCD 9

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

GV

 

 

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

 

Tuần 28

12/3

17/3

T/hiện k/hoạch của tổ, trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách

Họp tổ, nhóm chuyên môn.

GV

TT; TP

 

Giáo viên

BGH

Trên lớp

P/họp

 

Tuần 29

19/3

24/3

T/hiện k/hoạch của tổ, trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Kiểm tra 1 tiết sử 9

GV

 

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

Tuần 30

26/3

31/3

T/hiện k/hoạch của tổ, trường.  Sinh hoạt 26/3.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Kiểm tra 1 tiết sử 6,8.

Kiểm tra hồ sơ GV

Họp tổ, nhóm chuyên môn.

GV

 

    TT,

    TP

 

Giáo viên

 

BGH

 

Trên lớp

p/họp

 

 

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                             Hòa Hiệp 5/3/ 2018

                                                                                         Tổ trưởng

 

 

                                                                                   Trần Ngọc Bính

 

Comments