Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH THÁNG 4/2019

đăng 00:48 8 thg 4, 2019 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4

Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2018 – 2019

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban  GVCN, họp hội đồng, họp tổ nhóm chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Soạn giảng theo 5 hoạt động của mô hình trường học mới, theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. kiến thức quốc phòng an ninh, an toàn giao thông. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và (Học tập làm theo tư tương, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh).

Giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, thiết bị dạy học. thực hiện kiểm tra 15 phút lịch sử, 1 tiết sử 7, chấm trả bài vào điểm, nhập điểm mạng VNEDU. Thực hiện nghiêm túc các tiết ngoại khóa, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương.

Dạy bù các lớp chậm chương trình. Thực hội thi GVDG cấp trường đợt II.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Kiểm tra hồ sơ GV. Họp tổ nhóm chuyên môn; thống nhất đề kiểm tra HK II; Ra đề KT HK II, nộp tổ chuyên môn; nộp chuyên môn trường. Nhận xét, đánh giá các hoạt động. Xếp loại thi đua tháng 4. Lên kế hoạch thời gian tới.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần

31

1/4

6/4

T/hiện k/hoạch của tổ và trường.

Kiểm tra 1 tiết sử 7

T/hiện h/thi GVDG c/trường đợt II.

Coi thi thử HS lớp 9

GV

 

BGK

 

Giáo

viên

 

BGH

Trên

lớp

 

 

 

Tuần

32

8/4

13/4

T/hiện k/hoạch của tổ và trường.

T/hiện h/thi GVDG c/trường đợt II.

Thực hiện chuyên đề lịch sử.

Họp tổ, nhóm chuyên môn.

Thống nhất đề KT HK II Sử, GD.

GV

 

BGK

 

 

Giáo viên

BGH

Trên

lớp

 

 

P/họp

 

Tuần

33

15/4

20/4

T/hiện k/hoạch của tổ và trường.

T/hiện h/thi GVDG c/trường đợt II.

Kiểm tra t/hiện c/trình của GV.

Thực hiện KT HK II GDCD.

GV

BGK

TT,TP

 

Giáo

viên

 

BGH

Trên lớp

 

P/họp

 

Tuần

34

22/4

27/4

T/hiện k/hoạch của tổ và trường.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng.

Kiểm tra hồ sơ GV

Họp tổ nhóm chuyên môn.

Thực hiện KT HK II Lịch sử.

GV

 

TT,

TP

 

Giáo

viên

 

BGH

Trên

lớp

 

P/họp

 

 

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                             Hòa Hiệp 1/4/ 2019

                                                                                         Tổ trưởng

 

 

                                                                                   Trần Ngọc Bính

Comments