Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2018

đăng 06:20 9 thg 5, 2018 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

   Trường THCS Hòa Hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5

Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2017 – 2018

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban  GVCN, hội đồng, tổ nhóm chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương. Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. kiến thức quốc phòng an ninh, an toàn giao thông. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và (Học tập làm theo tư tương, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh). Thực hiện sự chuyển biến từ 5 bước lên lớp, sang 5 hoạt động trong soạn giảng theo mô hình trường học mới..

Riêng các lớp chọn (A 4, A 5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Thống kê điểm các bài kiểm tra. Dạy bù các lớp chậm chương trình. Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Kiểm tra hồ sơ GV. Thực hiện kiểm tra HK II theo lịch nhà trường, chấm bài vào điểm, xếp loại 2 mặt giáo dục HS, vào học bạ và các loại báo báo cuối năm đầy đủ, kịp thời. Họp tổ, nhóm chuyên môn. Xếp loại thi đua tháng 5 và phiếu công chức, chuẩn nghề nghiệp cả năm.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần 35

30/4

5/5

T/hiện k/hoạch của tổ trường.

- Thứ 2,3 nghỉ  lễ 30/4,1/5.

- Thứ 4 KT HK II Sử 6,7,8,9.

- Coi KT HK II Sinh, lý

-Thực hiện dạy bù c/trình .

GV

 

 

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

 

Tuần 36

7/5

12/5

T/hiện k/hoạch của tổ trường.

-Thực hiện dạy bù c/trình .

- Thứ 2,3,4 học bình thường .

- Thứ 5  KT HK II Văn, A văn

- Họp thi đua tháng 5

– Thứ 6 KT HK IIHK II Toán

GV

 

 

 

Giáo viên

BGH

Trên lớp

 

 

P/họp

 

 

Tuần 37

14/5

19/5

T/hiện k/hoạch của tổ trường.

-.Nhập điểm trên máy .

- Họp xét 2 mặt GD HS .

- Vào học bạ .

- Họp tổ nhóm chuyên môn.

GV

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

P/họp

 

 

Tuần 38

21/5

24/5

- Ký, xác nhận sổ điểm lớn .

- Xét tốt nghiệp HS lớp 9.

- Họp hội đồng . Họp BTĐ .

- Tổng kết năm học

GV

 

 

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

P/họp

 

 

 

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                             Hòa Hiệp 30/4/ 2018

                                                                                         Tổ trưởng

 

                                                                                   Trần Ngọc Bính

Comments