Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH THÁNG 8/2009

đăng 19:59 12 thg 12, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy

Trường THCS Hòa Hiệp                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam   

 Tổ : Sử - GD                                                          Độc lập - tự do - hạnh phúc   

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8

Năm học : 2009 – 2010

I / Kế hoạch chung .

- Thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng tháng đầu tiên năm học mới.

- Thực hiện mọi chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời.

- Ngày giờ công thực hiện đảm bảo, không ra khỏi lớp sớm, vào lớp muộn, nghỉ phép hợp lệ.

- Học chính trị tại UBND Huyện.

- Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng và làm hồ sơ sổ sách.

- Dự giờ theo kế hoạch tổ. Sử dụng đồ dùng dạy học triệt để và hiệu quả.

- Tham gia đầy đủ các buổi chào cờ, SHL, họp giao ban GVCN, họp tổ nhóm chuyên môn….

- Liên hệ nhà trường nhận các loại hồ sơm sổ sách.

- Thảo luận quy định tiêu chuẩn đánh giá xếp loại thi đua CB-GV-NV.

- Các lớp tiến hành Đại hội chi đội năm học 2009-2010.

II/ Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

Phụ trách

Lực lượng

tham gia

C/ tác

  viên

Đ/ kiện

T/ gia

Ghi

chú

Tuần

I

10/8

15/8

Thực hiện C/trình theo kế hoạch

- Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ thong tin báo cáo.

- Dự chào cờ đầu tuần.

- Nhận các loại hồ sơ, sổ sách.

- Soạn giảng và làm các loại hồ sơ, sổ sách.

- GV có tiết dạy HĐNG

Tổ

trưởng

tổ phó

GV

GV trong tổ

 

BGH

Văn thư

- Trên lớp

-S/ trường

 

 

Tuần

II

17/8

22/8

Thực hiện C/ trình theo kế hoạch

- Dự chào cờ đầu tuần.

- Soạn giảng, làm hồ sơ, sổ sách.

- Họp tổ nhóm chuyên môn.

- Báo cáo tình hình lớp CN 19/8

- Đại hội chi đội các lớp.22/8/09

Tổ

trưởng

tổ phó

GV được

 cử

GV trong tổ

BGH

Văn thư

- Trên lớp

- Phòng

họp

 

 

Tuần

III

24/8

29/8

Thực hiện C/ trình theo kế hoạch

- Dự chào cờ đầu tuần.

- Hoàn thành sổ KHGD.

- Dự giờ theo kế hoạch tổ.

- Soạn giảng và làm các loại hồ sơ, sổ sách.

- GVcó tiết dạy HĐNG.

Tổ

trưởng

tổ phó

GV được

cử

GV

trong tổ

BGH

- Trên lớp

- Phòng

họp.

-S/trường

 

 

 III / Biện pháp thực hiện .

- Động viên, nhắc nhở kịp thời các GV, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn .

- Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ.

-Thường xuyên  kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV .

- Tuyên dương kịp thời, các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao .

- Xử lý kịp thời, nghiêm túc các cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao . 

                                                                                                  Hòa Hiệp : Ngày 10 / 8 / 2009 .

                                                                                                                Tổ trưởng                             

 

 

                                                                                                            Trần Ngọc Bính

Comments