Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH THÁNG 8/2018

đăng 00:45 23 thg 8, 2018 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính   [ cập nhật 19:53 3 thg 9, 2018 bởi Hoàng Ngọc Duy ]

Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8

Tổ: Sử - GD                                                Năm học: 2018 - 2019

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời; Ngày giờ công thực hiện đảm bảo.

Nghiêm túc thực hiện các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban GVCN và các cuộc họp khác. Nhận và thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định Giáo án soạn theo 5 bước của VENEDU, có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn. Kết hợp tốt các phương pháp trong hoạt động dạy và học, giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Trình bày bảng hợp lý. không soạn gộp, không cắt xén chương trình.

Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp.kiến thức quốc phòng an ninh, an toàn giao thông, văn hóa giao thông. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh). Đăng ký các danh hiệu thi đua và chất lượng bộ môn của năm học.

- Riêng các lớp chọn (A4, A5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Thực hiện nghiêm túc PPCT có giảm tải. Kiểm tra hồ sơ GV.

Họp tổ nhóm chuyên môn; xếp loại thi đua tháng 8.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần 1

20/8

25/8

T/hiện k/hoạch của tổ,trường.

Nhận các loại hồ sơ, sổ sách.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Tham gia các cuộc họp của trường.

 

GV

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

BGH

 

 

Trên lớp

H/trường

 

Tuần 2

27/8

1/9

Thực hiện kế hoạch của tổ và trường.

Kiểm tra hồ sơ GV.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

 

GV

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

BGH

 

Trên lớp

P/họp

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                           

                                                                        Hòa Hiệp 20 / 8 / 2018

 

                                                             Tổ trưởng

 

 

 

                                                                        Trần Ngọc Bính

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                 

Comments