Sử - GDCD‎ > ‎

đăng 08:49 20 thg 5, 2011 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa Hiệp              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

 Tổ : Sử - GD                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

           KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8

  Năm học : 2011 – 2012                    

I / Kế hoạch chung.

- Thực hiện mọi chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời. - Ngày giờ công thực hiện đảm bảo.

- Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút, sinh hoạt lớp, họp giao ban CN, hội đồng, chuyên môn, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn; - Nhận và thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường; đăng kí chất lượng bô môn và thực hiện thống kê ĐDDH.

- Quy định trang đầu giáo án có phân phối chương trình, có kế hoạch chương, phần cho mỗi môn học.

- Giáo án chia 2 cột, có chia thời gian từng mục; nội dung chính xác, đảm bảo tính hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn, kết hợp tốt các phương pháp trong hoạt động dạy và học; Thực hiện nghiêm túc chương trình chuẩn kiến thức kĩ năng và lồng ghép, tích hợp đầy đủ các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, tư tưởng Hồ Chí Minh, kĩ năng sống cho HS.- Giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, thiết bị dạy học; Trình bày bảng hợp lý. Thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp, phân phối thời gian hợp lý ở các phần. Tổ chức và điều khiển HS học tập tích cực; Thảo luận quy định tiêu chuẩn đánh giá xếp loại thi đua CB-GV-NV và các văn bản chuyên môn khác; họp thống nhất các tiết dạy có nội dung chưa đồng nhất giữa SGK và chuẩn KTKN.

- Phổ biến cách làm sổ KHGD biên bản SHN. -Họp tổ chuyên môn lần 2; Xếp loại thi đua tháng 8/2011.. 

II / Kế hoạch cụ thể.

 

Thời

gian

Nội dung

Người

Phụ trách

  L/lượng 

 tham gia

 C/ tác

   viên

Đ/ kiện

T/ gia

Ghi

chú

Tuần

I

15/8

20/8

T/hiện C/trình theo k/hoạch trường.

Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ. thông tin báo cáo. Dự lễ chào cờ.

Nhận các loại hồ sơ, sổ sách.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Tổ

trưởng

tổ phó

GV

GV trong tổ

 

BGH

Văn thư

- Trên lớp

-S/ trường

 

 

Tuần

II

22/8

27/8

T/hiện C/trình theo k/hoạch trường.

Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ thông tin báo cáo. Dự lễ chào cờ.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Báo cáo sĩ số lớp CN và h/động tổ.

Tổ

trưởng

tổ phó

GV

GV trong tổ

BGH

Văn thư

- Trên lớp

- Phòng

họp

 

 

Tuần

III

29/8

3/9

T/hiện C/trình theo k/hoạch trường.

Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ thông tin báo cáo. Dự lễ chào cờ.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Đại hội chi đội các lớp.3/9/2010

Tổ

trưởng

tổ phó

GV

GV

trong tổ

BGH

- Trên lớp

- Phòng

họp.

-S/trường

 

 

 

III / Biện pháp thực hiện.

- Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.-Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.-Thường xuyên  kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.- Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. - Xử lý kịp thời, nghiêm túc các cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                                                                  

            Hòa Hiệp 15/8/2011

                                                                                                                       Tổ trưởng       

 

                                                                                                               

               Trần Ngọc Bính

Comments