Hoạt động gần đây của trang web

05:37 27 thg 8, 2021 admin Hoàng Ngọc Duy đã chỉnh sửa Ban Giám Hiệu
18:59 3 thg 2, 2020 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã đính kèm ThongBaoCoRoNa.doc vào Thông báo công việc từ ngày 03/02/2020 đến 09/02/2020
18:59 3 thg 2, 2020 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã tạo Thông báo công việc từ ngày 03/02/2020 đến 09/02/2020
21:05 30 thg 1, 2020 admin Hoàng Ngọc Duy đã đính kèm banner 1.swf vào Phiếu liên lạc HK2 năm học 2018-2019
20:58 30 thg 1, 2020 admin Hoàng Ngọc Duy đã đính kèm banner 1.html vào Phiếu liên lạc HK2 năm học 2018-2019
18:11 23 thg 1, 2020 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã đính kèm TrucTetcanhty2020.xls vào LỊCH TRỰC TẾT CANH TÝ NĂM 2020
18:11 23 thg 1, 2020 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã xóa tệp đính kèm TrucTetcanhty2020.xls khỏi LỊCH TRỰC TẾT CANH TÝ NĂM 2020
17:25 23 thg 1, 2020 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã đính kèm TrucTetcanhty2020.xls vào LỊCH TRỰC TẾT CANH TÝ NĂM 2020
17:25 23 thg 1, 2020 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã xóa tệp đính kèm TrucTetcanhty2020.xls khỏi LỊCH TRỰC TẾT CANH TÝ NĂM 2020
23:32 17 thg 1, 2020 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo Nghỉ Tết Nguyên Đán - KẾ HOẠCH TUÂN 23 (sau Tết)
19:14 17 thg 1, 2020 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã đính kèm TrucTetcanhty2020.xls vào LỊCH TRỰC TẾT CANH TÝ NĂM 2020
19:03 17 thg 1, 2020 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã xóa tệp đính kèm TrucTetcanhty2020.xls khỏi LỊCH TRỰC TẾT CANH TÝ NĂM 2020
02:12 17 thg 1, 2020 Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh đã đính kèm TrucTetcanhty2020.xls vào LỊCH TRỰC TẾT CANH TÝ NĂM 2020
02:12 17 thg 1, 2020 Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh đã tạo LỊCH TRỰC TẾT CANH TÝ NĂM 2020
01:17 17 thg 1, 2020 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã đính kèm 07-KH-PGDDT Ke hoach Mo dot cao diem tan cong tran ap toi pham va te nan xa hoi tet Nguyen Dan 2020.pdf vào Trấn áp tội phạm - 2020
01:17 17 thg 1, 2020 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã tạo Trấn áp tội phạm - 2020
00:54 11 thg 1, 2020 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 22
23:52 9 thg 1, 2020 admin Hoàng Ngọc Duy đã đính kèm Ap dung 13_01_2020.xls vào TKB áp dụng từ ngày 13/01/2020
23:52 9 thg 1, 2020 admin Hoàng Ngọc Duy đã tạo TKB áp dụng từ ngày 13/01/2020
00:39 4 thg 1, 2020 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 21
19:45 29 thg 12, 2019 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã đính kèm 516-PGDDT CV NGHI TET 2020.pdf vào Chế độ tết Canh Tý 2019
05:21 28 thg 12, 2019 admin Hoàng Ngọc Duy đã đính kèm Ap dung 30_12_2019.xls vào TKB áp dụng từ ngày 30/12/2019
05:21 28 thg 12, 2019 admin Hoàng Ngọc Duy đã tạo TKB áp dụng từ ngày 30/12/2019
01:48 28 thg 12, 2019 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 20
19:02 27 thg 12, 2019 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã đính kèm Copy of CV_13149_1.PDF vào Chế độ tết Canh Tý 2019

cũ hơn | mới hơn