Hoạt động gần đây của trang web

19:02, 27 thg 12, 2019 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã đính kèm Copy of (34) CV-7071-261219.pdf vào Chế độ tết Canh Tý 2019
19:02, 27 thg 12, 2019 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã tạo Chế độ tết Canh Tý 2019
01:46, 21 thg 12, 2019 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã chỉnh sửa KẾ HOẠCH TUẦN: 19
01:43, 21 thg 12, 2019 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 19
20:40, 13 thg 12, 2019 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN : 18
19:21, 9 thg 12, 2019 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã đính kèm MA TRẬN HKI + HSG 2019-2020 mon AV.rar vào Ma Trận Anh Văn HKI 2019 - 2020
19:21, 9 thg 12, 2019 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã đính kèm MA TRAN HOC KI I + topic 6.7 MOI 2019-2020.rar vào Ma Trận Anh Văn HKI 2019 - 2020
19:21, 9 thg 12, 2019 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã tạo Ma Trận Anh Văn HKI 2019 - 2020
01:45, 9 thg 12, 2019 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã đính kèm Copy of CV-6740-061219.pdf vào Bao Hiểm Y Tế năm 2020
01:45, 9 thg 12, 2019 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã tạo Bao Hiểm Y Tế năm 2020
20:20, 6 thg 12, 2019 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 17
16:26, 6 thg 12, 2019 admin Hoàng Ngọc Duy đã đính kèm Ap dung 09_12_2019.xls vào TKB áp dụng từ ngày 09/12/2019
16:26, 6 thg 12, 2019 admin Hoàng Ngọc Duy đã tạo TKB áp dụng từ ngày 09/12/2019
19:29, 30 thg 11, 2019 admin Hoàng Ngọc Duy đã đính kèm Ap dung 02_12_2019.xls vào TKB áp dụng từ ngày 02/12/2019
19:29, 30 thg 11, 2019 admin Hoàng Ngọc Duy đã tạo TKB áp dụng từ ngày 02/12/2019
18:39, 29 thg 11, 2019 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 16
23:58, 28 thg 11, 2019 Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh đã đính kèm KH KIEM TRA HOC KY I NAM 2019-2020.doc vào KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020
23:58, 28 thg 11, 2019 Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh đã tạo KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020
02:01, 26 thg 11, 2019 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã đính kèm SKGP.pdf vào Sáng kiến kinh nghiệm
02:01, 26 thg 11, 2019 Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến đã tạo Sáng kiến kinh nghiệm
17:49, 22 thg 11, 2019 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã chỉnh sửa KẾ HOẠCH TUẦN: 15
17:46, 22 thg 11, 2019 Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc đã tạo KẾ HOẠCH TUẦN: 15
00:07, 19 thg 11, 2019 Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng đã đính kèm KE HOACH THANG 11.doc vào KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2019
00:07, 19 thg 11, 2019 Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng đã tạo KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2019
00:06, 19 thg 11, 2019 Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng đã đính kèm KE HOACH THANG 10.doc vào KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNH 10/2019