Giới thiệu phần mềm Crocodile Physics

đăng 04:13 18 thg 11, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy
         Crocodile Physics là phần mềm ứng dụng dùng để mô phỏng thí nghiệm vật lý. Phần mềm này đã được Tổ Bộ Môn Vật Lý Phòng GD&ĐT Xuyên Mộc tập huấn cho GV Vật lý toàn huyện vào năm học 2006 -2007. Các bạn có thể tham khảo phần hướng dẫn sơ bộ và tải tại địa chỉ sau :
Comments