Mẫu giáo án điện tử tham khảo đăng trên website Bộ giáo dục

đăng 19:40 26 thg 1, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

<Tên bài dạy>

 

Trường

 

Họ tên giáo viên

 

Khối lớp

 

Ban

 

Ngày dạy

 

 

Môn

 

Năm xuất bản sách

 

Chương số.

 

Mục tiêu bài dạy:

Ø       Kiến thức

Ø       Kỹ năng

Ø       Thái độ

 

 

Yêu cầu về kiến thức của học sinh

1. Kiến thức về CNTT

 

 

 

 

2. Kiến thức chung về môn học

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu về trang thiết bị/Đồ dùng dạy học

 

 

 

 

 

 

1. Trang thiết bị/Đồ dùng dạy học liên quan đến CNTT:

 

a. Phần cứng

 


b.
Phần mềm (Tên phần mềm + số phiên bản)

 

 

 

 

2. Những trang thiết bị khác/Những đồ dùng dạy học khác:

 

 

 

 

 

 

 

Chuẩn bị việc giảng dạy

 

 

 

 

 

 

1. Phần chuẩn bị của Giáo viênr:

 

 

 

 

 

2. Phần chuẩn bị của Học sinh:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch giảng dạy

(chỉ ra chỗ nào cần ứng dụng CNTT)

1. Dẫn nhập

Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới, . . .

 

 

 


2. Thân bài

Nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức giảng dạy, bài tập thực hành, câu hỏi, . . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Củng cố kiến thức và kết thúc bài

Củng cố kiến thức, kiểm tra/đánh giá mức độ hiểu bài của học sinh, bài tập về nhà, . . .

 

 

 

 

Lưu ý: Giáo viên cần cân nhắc và suy nghĩ cẩn thận về việc nên ứng dụng CNTT cho phần nào là phù hợp. CHỈ ỨNG DỤNG CNTT NẾU THẤY THẬT SỰ CÓ LỢI VÀ TĂNG GIÁ TRỊ VIỆC DẠY VÀ HỌC !

 

Mở rộng thêm kiến thức

 

 

 

 

 

 

Rút kinh nghiệm giờ dạy

 

 

 

 

Liên hệ đến các môn học khác

 

 

 

 

 

Nguồn tài liệu tham khảo

 

 

 

 

 

 

Lợi ích của việc ứng dụng CNTT cho bài dạy này

(Chỉ ra được: CNTT đã hỗ trợ/cải thiện việc dạy học sinh như thế nào? Hoặc những lợi ích khác như là tiết kiệm thời gian, học sinh thích và hứng thú tham gia vào bài học, . . .)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĉ
Hoàng Ngọc Duy,
03:25 1 thg 1, 2011
Comments