ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2010 - 2011

đăng 19:58 31 thg 8, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy
STT Họ và tên CHỨC VỤ GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRƯỜNG LĐTT
CẤP HUYỆN
CSTĐ
CẤP HUYỆN
GHI CHÚ
1 Trần Văn Dũng TT x x x  
2 Đỗ Bạch Tuyết TP x x    
3 Nguyễn Mạnh Hải GV x x    
4 Hoàng Linh Nhơn GV x x    
5 Nguyễn Ngọc Phú GV x x    
6 Nguyễn Anh Thái GV x x    
7 Nguyễn Thị Thanh Vân GV x      
8 Trần Thanh Sơn GV x x x  
9 Phạm Thi Thu GV x      
10 Dương Hoàng Trung GV x      
11 Trịnh Thị Mỹ Hoa GV x x    
12 Nguyễn Lệ Châu GV x x    
13 Nguyễn Thị Thanh Thảo GV       Nghĩ hậu sản
14 Nguyễn Thị Minh GV x x    

TỔ TRƯỞNG CM

Trần Văn Dũng

Comments