KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2011 - 2012

đăng 19:58 6 thg 10, 2011 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng

- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thcs năm học 2011 – 2012 của Phòng Giáo dục – Đào tạo Xuyên Mộc.

- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 của Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ Thể Dục – Nhạc – Họa đưa ra kế hoạch hoạt động năm học 2011 – 2012 như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG : Thực hiện chủ đề năm học : “ Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục”. Thực hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

II) ĐẶC ĐIỂM – TÌNH HÌNH :

1. Thuận lợi :

-         Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của PGD Đ T Xuyên Mộc, BGH nhà trường.

-         Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, trách nhiệm cao. Trình độ chuyên môn của các giáo viên trong tổ khá đồng đều, phần đông giáo viên trong tổ đều có tinh thần học tập, cầu tiến vươn lên, có ý thức nâng cao tay nghề và đa số được phân công đúng chuyên ngành đào tạo.

-         Phòng GD, bộ phận chuyên môn luôn quan tâm, giúp đở nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của tổ.

-         Tổ có 14 giáo viên, đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Phong trào thi đua được đa số giáo viên nhiệt tình tham gia.

-         Tập thể tổ có tinh thần tự học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tương trợ nhau trong công việc khá tốt.

2. Khó khăn :

-         Đội ngũ giáo viên trong tổ được đào tạo từ nhiều nguồn, nên việc thống nhất chuyên môn còn khá nhiều khó khăn. Hơn nữa, một số giáo viên trong tổ chưa thực sự cầu tiến, chưa đầu tư đúng mức trong việc tự học, tự rèn để nâng cao tay nghề.

-         Trang thiết bị tuy có nhưng  một số chưa đảm bảo kĩ thuật nên chưa đạt hiệu quả cao trong việc dạy và học.

-         Do đời sống còn nhiều khó khăn nên một số giáo viên chưa nhiệt tình trong việc tác .

-         Học sinh tập trung từ nhiều nguồn, chất lượng chưa thực sự đồng đều.

-         Công tác vận động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số khá khó khăn.

3. Các số liệu cơ bản:

-         Số giáo viên thuộc tổ :  14;   Trong đó : Nam : 07,    Nữ : 07

-         Bộ môn TD :  08           Âm Nhạc :      04        Mỹ Thuật : 2              

-         Học lực :            TNPTTH :       14

-         Chuyên môn :    Trên chuẩn : 2,           Đạt chuẩn : 12 .

 

* PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

STT

Họ và tên

Kiêm nhiệm

CN

Phân công CM

Số

Tiết

1

Nguyễn Thị

Minh

 

 

MT(6A1->6A3;8A1->8A12)

17

2

Nguyễn Thị Thanh

Thảo

 

7A4

MT(7A1->7A12)

16

3

Nguyễn Lệ

Châu

 

6A4

Nhạc(6a1->6a11,9a8->9a11)

18

4

Trịnh Thị Mỹ

Hoa

 

 

Nhạc(6a11->6a14;9a1->9a7,7a1->7a7)

18

5

Dương Hoàng

Trung

 

7A14

Nhạc(7a8->7a14;8a1->8a7)

18

6

Đỗ Bạch

Tuyết

TP

 

Nhạc(8a8->8a12)+MT(6a4->6a14)

16

7

Trần Văn

Dũng

TT,PC

 

TD(9a7+9a8)

17

8

Nguyễn Mạnh

Hải

 

8A7

TD(9a1->9a4;8a1,8a2,8a7)

18

9

Hoàng Linh

Nhơn

 

7A8

TD(7a8->7a14)

18

10

Nguyễn Ngọc

Phú

 

6A7

TD(6a1->6a7)

18

11

Trần Thanh

Sơn

BTĐ

8A4

TD(9a5,9a6,9a9->9a11,8a4,8a5)

18

12

Nguyễn Anh

Thái

 

8A3

TD(8a3,8a6,8a8->8a12)

18

13

Phạm Thi

Thu

 

6A8

TD(6a8->6a14)

18

14

Nguyễn Thị Thanh

Vân

 

7A2

TD(7a1->7a7)

18

 

-         Số học sinh do tổ quản lý năm học 2011 -2012 :

 

Khối lớp

Số lớp

Số HS

Nữ

Dân tộc

Diện CS

Ghi chú

6

3

118

54

9

0

 

7

4

127

66

14

1

 

8

3

98

42

6

1

 

9

0

0

0

0

0

 

Cộng chung

10

333

162

29

2

 

 

III) NHỮNG CÔNG VIỆC VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Công tác hồ sơ - sổ sách :

-         Thực hiện soạn giảng nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo thay SGK, đúng phân phối chương trình. Thực hiện đổi mới PPDH theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh và chuẩn kiến thức kỷ năng..

-         Giáo án soạn đầy đủ, chất lượng, không cắt xén chương trình. Chú trọng đến nội dung và nâng cao phương pháp. Coi trọng chất lượng từng bài soạn, mỗi bài soạn thể hiện rõ hoạt động của thầy và trò theo đúng PPDH mới.

-         Cấu trúc bài soạn rõ ràng, sáng tạo, đúng yêu cầu đặc trưng của từng bộ môn.

-         Các loại hồ sơ, sổ sách được quy định cần thực hiện đầy đủ.

v     Chỉ tiêu :

o       100% giáo viên đầy đủ hồ sơ theo quy định.

o       Biện pháp thực hiện :

o       Kết hợp chặt chẻ cùng BGH thường xuyên kiểm tra đôn đốc, động viên giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

o       Hàng tháng tổ chức họp, sinh hoạt chuyên môn để phân tích, rút ra ưu, khuyết điểm của từng thành viên, góp ý cùng nhau tiến bộ.

o       Tìm những bộ giáo án, hồ sơ tốt để giáo viên cùng nhau phân tích, học hỏi, rút kinh nghiệm.

o       Phân công giáo viên có kinh nghiệm, kiến thức thực hiện thử nghiệm tiết dạy mẫu, tổ cùng nhau họp rút kinh nghiệm và thực hiện.

o       Triển khai đầy đủ mọi thông tin chuyên môn đến từng thành viên.

o       Bám sát chỉ đạo chuyên môn của BGH, lấy PPCT, SGK để phát huy những điểm mạnh, khắc phục những tồn tại.

2. Thực hiện chương trình  :

-         Nắm bắt đầy đủ, kịp thời các thông tin chuyên môn của các cấp lãnh đạo.

-         Thông tin kịp thời cùng BGH để có kế hoạch phát huy những mặt mạnh và hạn chế những mặt còn yếu, thiếu.

-         Tuân thủ đúng, đầy đủ sự phân công của BGH.

-         Tránh mọi hiện tượng dạy chay, dồn ép, cắt xén chương trình.

-          Có kế hoạch dạy bù các tiết chậm chương trình.

v     Biện pháp thực hiện :

o       Tham mưu tốt với BGH, các đoàn thể động viên kịp thời các giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và động viên kịp thời những giáo viên gặp hoàn cảnh khó khăn.

o       Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở việc thực hiện chương trình của giáo viên thông qua   sổ đầu bài.

o       Tham gia kiểm tra định kỳ, đột xuất để theo dõi, uốn nắn các sai lệch.

3. Thực hiện nề nếp, chất lượng  :

-         100% giáo viên thực hiện tốt nề nếp ra vào lớp, quy định dự giờ, các quy định, quy chế của chuyên môn và BGH.

v     Biện pháp thực hiện :

o       Động viên giáo viên dự giờ, thăm lớp đầy đủ đúng quy định, có nhận xét góp ý cụ thể và rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy.

o       Thường xuyên sinh hoạt chuyên môn theo đúng lịch do BGH quy định. Đối với nhóm chuyên môn: sau, trước mỗi phần, chương cần hội ý để hoạch định kế hoạch cho nhóm.

o       Theo dõi, phản ánh kịp thời và kiến nghị BGH xem xét các trường hợp GV hướng dẫn tập sự không làm tròn trách nhiệm hoặc các giáo viên có biểu hiện sút giảm về chuyên môn.

o       Phát động phong trào 2 tốt trong giáo viên và học sinh.

o       Các giáo viên bộ môn có kế hoạch xây dựng, hướng dẫn tốt cán sự bộ môn hoạt động tốt và có hiệu quả.

o       Thường xuyên theo dõi và nhắc nhở các lớp thực hiện tốt và chất lượng các tiết sinh hoạt đầu giờ.

4. Kiểm tra - Thanh tra của tổ chuyên môn :

Thực hiện kiểm tra theo kế hoạch, thường xuyên và kết hợp cùng BGH kiểm tra đột xuất nhằm theo dõi chặt chẻ việc soạn giảng, thực hiện chương trình của giáo viên.

·        KẾ HOẠCH THANH TRA:

STT

Họ và tên

CHỨC VỤ

NỘI DUNG
THANH TRA

GHI CHÚ

1

Đỗ Bạch Tuyết

TP

Chuyên đề

 

2

Hoàng Linh Nhơn

GV

Chuyên đề

 

3

Nguyễn Lệ Châu

GV

Chuyên đề

 

4

Nguyễn Mạnh Hải

GV

Chuyên đề

 

5

Nguyễn Thị Minh

GV

Chuyên đề

 

6

Trần Văn Dũng

TT

Chuyên đề

 

7

Nguyễn Ngọc Phú

GV

Chuyên đề

 

8

Nguyễn Thị Thanh Vân

GV

Chuyên đề

 

9

Phạm Thi Thu

GV

Chuyên đề

 

10

Trịnh Thị Mỹ Hoa

GV

Chuyên đề

 

11

Trần Thanh Sơn

GV

Toàn diện

Tháng 3 

12

Dương Hoàng Trung

GV

Toàn diện

Tháng 11 

13

Nguyễn Anh Thái

GV

Toàn diện

Tháng 3  

14

Nguyễn Thị Thanh Thảo

GV

Toàn diện

Tháng 11 

 

v     Biện pháp thực hiện

o       Hàng tháng, tổ tiến hành kiểm tra giáo án, hồ sơ định kỳ 15 hàng tháng.

o       Kết hợp chặt chẻ việc kiểm tra định kỳ, đột xuất để động viên , nhắc nhở giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và đánh giá thực chất giáo viên.

o       Trong năm kết hợp cùng BGH thanh tra toàn diện giáo viên, chuyên đề      giáo viên, thanh tra đột xuất tuỳ theo tình hình hoạt động từng thời điểm và kết quả kiểm tra hồ sơ giáo án.

5. Thực hiện chuyên đ :

Thực hiện chuyên đề các tiết dạy mẫu môn Thể Dục, Nhạc cho các khối :

-         Thể dục  : 01 Chuyên đề.

-         Âm nhạc : 01 Chuyên đề.

v     Biện pháp thực hiện :

o       Phân công giáo viên chuẩn bị, dạy mẫu các tiết chuyên đề, các thành viên trong tổ, nhóm (nhất là nhóm bộ môn) tham gia hội thảo, rút kinh nghiệm. Kết hợp cùng chuyên môn trường kiểm tra, thống nhất và triển khai đại trà trong từng nhóm.

o       Qua các đợt hội giảng cấp tổ, trường đánh giá, rút kinh nghiệm, từ đó hoàn thiện PPDH đặc trưng cho từng bộ môn.

o       Tham gia đầy đủ, phổ biến kịp thời các đợt sinh hoạt chuyên đề do HĐBM và ngành tổ chức.

6. Công tác dự giờ - thăm lớp :

-         Thường xuyên tổ chức cho giáo viên dự giờ thăm lớp, học hỏi rút kinh nghiệm, kết hợp cùng bộ phận chuyên môn lên lịch dự giờ cụ thể cho từng thời điểm.

-         Cùng BCH công đoàn động viên giáo viên thực hiện dự giờ nghiêm túc, đúng quy định.

7. Công tác hội giảng – hội thi :

-         Tổ chức tốt các đợt hội giảng, hội thi cấp tổ. Tham gia tốt các đợt hội giảng, hội thi cấp trường, cấp huyện.

-         Đặng ký thi đua :

S

T

T

Họ và tên

CHỨC

 VỤ

GVDG TRƯỜNG

GVDG

HUYỆN

TT

CS

GHI CHÚ

1

Trần Văn Dũng

TT

X

X

X

X

 

2

Đỗ Bạch Tuyết

TP

X

X

X

X

 

3

Nguyễn Mạnh Hải

GV

X

X

X

 

 

4

Hoàng Linh Nhơn

GV

x

x

x

 

 

5

Nguyễn Ngọc Phú

GV

X

 

X

 

 

6

Nguyễn Anh Thái

GV

X

X

X

 

 

7

Nguyễn Thị Thanh Vân

GV

 

 

 

 

 

8

Trần Thanh Sơn

GV

X

X

X

X

 

9

Phạm Thi Thu

GV

 

 

 

 

 

10

Dương Hoàng Trung

GV

X

 

X

 

 

11

Trịnh Thị Mỹ Hoa

GV

X

 

X

 

 

12

Nguyễn Lệ Châu

GV

 

 

 

 

 

13

Nguyễn Thị Thanh Thảo

GV

X

 

X

 

 

14

Nguyễn Thị Minh

GV

 

 

 

 

 

-          

v     Chỉ tiêu : 100% giáo viên xếp loại khá trở lên

Cấp trường : 10 giáo viên đạt dạy giỏi..      

v     Biện pháp thực hiện :

o       Lên phương án thích hợp, tổ chức hội giảng đúng thời gian nhà trường qui định, tham mưu cùng BGH thành lập BGK và phân công cụ thể GK cho từng tiết hội giảng.

o       Kết hợp cùng chuyên môn trường theo dõi, góp ý, xây dựng cho giáo viên  thực hiện tốt các tiết hội giảng, hội thi cấp tổ, trường.

o       Có kế hoạch cụ thể để tham gia, góp ý và xây dựng tiết dạy cho các giáo viên tham gia hội thi cấp huyện.

8. Bồi dưỡng học sinh giỏi - Phụ đạo học sinh yếu kém :

-   Tham mưu cùng BGH tổ chức thành lập đội tuyển TDTT tham gia tập luyện từ giữa tháng 9 năm 2011 chuẩn bị tham gia HKPĐ cấp huyện.

-         Kết hợp GVCN, GVBM nắm chắc danh sách học sinh yếu kém của từng lớp.

      * Biện pháp thực hiện :

o       Kết hợp chặt chẻ giữa nhà trường và các chi hội PHHS để động viên,nhắc nhở học sinh học tập.

o       Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở giáo viên được phân công bồi dưỡng, phụ đạo thực hiện đúng chương trình.

9. Làm đồ dùng dạy học - Thực hiện các tiết thực hành :

v     Chỉ tiêu :

o       Trong năm toàn tổ làm 03 ĐDDH có giá trị.

o       100 % giáo viên sử dụng tốt và có hiệu quả các ĐDDH hiện có.

v     Biện pháp

o       Động viên, tạo kinh phí để giáo viên thực hiện làm ĐDDH.

o       Thống nhất cùng giáo viên bộ môn lên danh sách các ĐDDH còn thiếu để yêu cầu bộ phận thiết bị mua.

10.  Hoạt động của Tổ - Nhóm chuyên môn :

-         Hàng tháng tổ chức sinh hoạt định kỳ theo đúng lịch do các cấp quy định. Trong sinh hoạt nội dung trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng của từng bộ môn.

-         Có kế hoạch, phân công công tác cho các thành viên phụ trách phân nhóm cụ thể để tổ chức sinh hoạt chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế để nội dung sinh hoạt có chất lượng, nhằm nâng cao chất lượng chung của trường.

11.  Tổ chức các kỳ thi - Kiểm tra :

-         Quán triệt đội ngủ trong tổ thực hiện đúng và nghiêm túc công tác coi thi.

-         Tham mưu cùng BGH phân công nhiệm vụ cho từng giáo viên trong công tác coi thi một cách hợp lý nhất.

-          Tham mưu cùng chuyên môn tổ chức các kỳ kiểm tra được quy định nhằm đảm bảo tính chuẩn xác, bí mật và đúng chất lượng chuyên môn của từng khối.

12. Theo dõi công tác kiêm nhiệm :

-         Thường xuyên theo dõi nề nếp sinh hoạt của từng thành viên trong tổ đối với lớp được phân công chủ nhiệm và với công tác kiêm nhiệm khác.

-         Kết hợp công đoàn, Đoàn TNCS, Đội TNTP theo dõi thi đua của từng lớp. Hàng tuần, tháng có đánh giá tổng kết chất lượng chủ nhiệm của từng giáo viên.

-         Hàng tháng kết hợp cùng BGH kiểm tra tình hình sinh hoạt chủ nhiệm.

VI.CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU :

1. Chỉ tiêu các lớp chủ nhiệm.

a) Hạnh kiểm :

Khối lớp

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

SL

TL %

SL

TL %

SL

TL %

SL

TL %

6

66

55.93

46

38.98

6

5.085

0

0

7

56

44.09

66

51.97

5

3.937

0

0

8

54

55.10

38

38.78

6

6.122

0

0

         9

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

176

51.31

150

43.73

17

4.96

0

0

b) Học lực :

Khối lớp

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

SL

TL %

SL

TL %

SL

TL %

SL

TL %

SL

TL %

6

7

5.93

32

27.12

56

47.46

21

17.8

2

1.69

7

10

7.78

30

23.62

75

59.06

12

9.45

0

0

8

8

8.16

23

23.47

51

52.04

16

16.33

0

0

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

25

7.29

85

24.78

182

53.06

49

14.29

2

0.58

 

2. Đối với chất lượng bộ môn.

Khối lớp

THỂ DỤC

ÂM NHẠC

MỸ THUẬT

6

100%

95.82%

98%

7

100%

97.71%

99.54%

8

100%

97.03%

98.92%

9

100%

100%

100%

3. Học sinh giỏi

v     Chỉ tiêu :       

02 học sinh giỏi TDTT cấp Tỉnh.

06 học sinh giỏi TDTTcấp huyện.

4. Đối với giáo viên.

 

- Giáo viên dạy giỏi trường : 10

- Giáo viên dạy giỏi huyện  : 05

- Lao động tiên tiến             : 10

- Chiến sĩ thi đua                 : 03

 

5.Đối với tổ.

 

- Tổ lao động tiên tiến

 

V.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Tháng

Công việc chính

Người thực hiện

Ghi chú

8/2011

 

-Ổ định nề nếp Tổ

-Phân công chuyên môn các thành viên trong tổ

-Họp Tổ phổ biến một số quy định về công tác Tổ CM.

-Dự các lớp tập huấn theo kế hoạch của phòng

-Đăng ký chất lượng bộ môn, các chỉ tiêu thi đua trong năm

Cả tổ

 

9/2011

 

-Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn của Tổ.

-Tổng hợp số liệu các chỉ tiêu đăng ký thi đua của tổ

-Thực hiện kế hoạch hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

-Lên kế hoạch và tổ chức HKPĐ cấp trường.

-Tập văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

Tổ chức chọn đội tuyển hs tham gia hội khỏe PĐ.

-         Tổ chức tốt Lễ khai giảng và phần Hội trong ngày khai giảng.

-         Dự giờ đánh giá các đồng chí sau :Trung, Châu, Minh, Nhơn.

-         Kiểm tra Hồ sơ giáo án định kỳ.

 

-     Cả tổ

 

 

 

-         Nhóm TD

-         Nhóm Âm Nhạc

-         Nhóm TD

-         Nhóm TD

 

-         Nhóm trưởng

 

-         TT+TP

 

10/2011

 

-Tiếp tục ổ định nề nếp của Tổ.

-Nộp SKKN.

-Tiếp tục công tác hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Tiếp tục tổ chức chọn đội tuyển tham gia hội khỏe PĐ cấp Huyện.

- Dự giờ đánh giá các đồng chí sau : Phú, Thái, Hải, Vân.

- Kiểm tra Hồ sơ giáo án định kỳ.

- Thực hiện chuyên đề các nhóm.

 

 

 

-      Cả tổ

 

 

 

-         Nhóm TD

 

-         Nhóm trưởng

   -    TT+TP

 

11/2011

 

-Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường tiết bốc thăm và thi lý thuyết

- Chấm KKKN

- Dự giờ đánh giá các đồng chí sau : Phú, Thái, Hải, Vân, Tuyết, Thảo, Hoa.

- Kiểm tra Hồ sơ giáo án định kỳ.

- Tổ chức tốt lễ chào mưng ngày 20/11.

 

 -  Cả tổ

 

 

-         Nhóm trưởng

-         TT+TP

  -    Cả tổ

 

12/2011

-Tiếp tục ổ định nề nếp của Tổ.

- Tiếp tục tham gia hội khỏe PĐ Cấp huyện

- Tổ chức kiểm tra học kỳ I theo kế hoạch của chuyên môn và của PGD.

- Dự giờ đánh giá các đồng chí sau : Tuyết, Thảo, Hoa, Thái, Phú, Sơn, Thu.

- Kiểm tra Hồ sơ giáo án định kỳ.

-  Cả tổ

 

 

 

-  Nhóm trưởng

 

 -   TT+TP

 

1/2012

-Tiếp tục ổ định nề nếp của Tổ.

- Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện

- Nghĩ tết nguyên đán đúng kế hoạch.

- Dự giờ đánh giá các đồng chí sau : Nhơn.

-  Cả tổ

 

 

-  Nhóm trưởng

 

2/2012

-  Tiếp tục tổ chức dạy học theo kế hoạch

-Tiếp tục tham gia hội thị giáo viên dạy giỏi cấp huyện

- Dự giờ đánh giá các đồng chí sau : Thái, Sơn, Hải, Trung, Châu, Minh, Vân.

- Kiểm tra Hồ sơ giáo án định kỳ.

-  Cả tổ

 

 

-  Nhóm trưởng

 

 -   TT+TP

 

3/2012

-  Tiếp tục tổ chức dạy học theo kế hoạch

-Thực hiện kế hoạch chào mừng ngày 8/3 và ngày 26/3.

- Dự giờ đánh giá các đồng chí sau : Tuyết, Thảo, Hoa, Thu.

- Kiểm tra Hồ sơ giáo án định kỳ.

-  Cả tổ

 

 

-  Nhóm trưởng

 

 -   TT+TP

 

4/2012

 

- Thực hiện giảng dạy theo kế hoạch

- Dự giờ đánh giá các đồng chí sau : Trung, Châu, Minh.

- Kiểm tra Hồ sơ giáo án định kỳ.

 

 

-  Cả tổ

-  Nhóm trưởng

 

 -   TT+TP

 

5/2012

-  Tiếp tục tổ chức dạy học theo kế hoạch

- Hoàn thành các loại điểm, đánh giá xếp loại 2 mặt GD

- Hoàn thành đánh giá công chức , chuẩn nghề nghiệp

-  Cả tổ

 

 

 -   TT+TP

 

6/2012

 

- Thực hiện theo kế hoạch của nhà trường.

 

-  Cả tổ

 

 

 

7/2012

- Thực hiện theo kế hoạch của nhà trường.

- Hoàn thành hồ sơ học bạ sau khi kiểm tra lại

 

 

-  Cả tổ

 

 

 

                                                                                                       

                                                                     Hòa Hiệp, ngày 12  tháng 09 năm 2011

 

DUYỆT CỦA BGH                                                         TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                 

 

                                                                                           Trần Văn Dũng

 

Comments