KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 / 2010

đăng 18:57 5 thg 1, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

I.    KẾ HOẠCH CHUNG :

- Thực hiện chương trình theo quy định.

- Thực hiện ra vào lớp đúng thời gian quy định.

- Thực hiện tốt lịch coi kiểm tra. Thực hiện các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ đúng quy định.

- Thực hiện tốt chương trình học kỳ II đúng quy định.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Tăng cường dự giờ đột xuất của các đồng chí trong tổ.

- Hoàn thành chủ điểm sinh hoạt ngoài giờ lên lớp đúng kế hoạch.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Giáo viên Chủ nhiệm ổn định nề nếp lớp, tăng cường sinh hoạt 15 phút đầu giờ, nắm chắc sĩ số, hoàn cảnh gia đình học sinh và có kế hoạch sơ kết HK I đạt kết quả tốt.

- Họp PHHS đúng quy định.

 II.   KẾ HOẠCH CỤ THỂ :

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 21

28/12 – 02/01

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Hoàn thành vào điểm

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- BGH

 

 

- GV không có tiết tực hiện.

( T 20 CM )

Tuần 22

04/1 – 09/1

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Họp PHHS đạt kết quả tốt.

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

- BGH

 

 

 

 

- Tại phòng họp

 

( T 21 CM )

Tuần 23

11/1 – 16/1

- Thực hiện chương trình

theo kế hoạch.

- Dự giờ theo tiêu chuẩn.

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án định kì ngày 15/01/2010.

- Ngày 18/01 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

 

- Tại phòng họp

- GV không có tiết đi dự.

- Nộp tại phòng văn thư

( T 22 CM )

Tuần 24

18/1 – 23/1

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- BGH

- Tại phòng họp

( T 23 CM )

Tuần 25

25/1 – 30/1

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Hoàn thành hồ sơ thanh tra.

- Tất cả GV

 

- TT viên

- Tất cả GV

 

- GV được TT

- BGH

 

( T 24 CM )

                                                                                           

III. KẾ HOẠCH DỰ GIỜ THÁNG 01 ( Chuyển sang tháng 02 )

     

  • NHÓM : ÂM NHẠC – MỸ THUẬT:

-         Dự giờ đồng chí Thanh Thảo ( 03 tiết )  Người dự : Đ/c : Minh, Đ/c Tuyết ( NT ), Đ/c Châu.

-         Dự giờ đồng chí Bạch Tuyết ( 03 tiết )  Người dự : Đ/c : Thảo, Đ/c Trung ( NT), Đ/c Hoa.

 

  • NHÓM : THỂ DỤC :

-         Dự giờ đồng chí Vân ( 03 tiết )  Người dự : Đ/c : Hải( NT), Đ/c Nhơn, Đ/c Thái

-         Dự giờ đồng chí Hải ( 03 tiết )  Người dự : Đ/c : Dũng (NT), Đ/c Vân, Đ/c Thu, Đ/c Sơn.

Chú ý : Dự giờ có phiếu đánh giá và biên bản tổng hợp nộp về Tổ Trưởng.

 

                                                                                    Hoà Hiệp, ngày 06 tháng 1 năm 2010

                                                                                        T/M Tổ : Thể Dục - Nhạc - Hoạ

                  Tổ Trưởng

 

                                              

                                                                                                               Trần Văn Dũng

 

 

 

  

Comments