KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2010

đăng 20:03 2 thg 2, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

I.    KẾ HOẠCH CHUNG :

- Thực hiện chương trình theo quy định.

- Thực hiện ra vào lớp đúng thời gian quy định.

- Thực hiện tốt lịch coi kiểm tra. Thực hiện các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ đúng quy định.

- Thực hiện tốt chương trình học kỳ II đúng quy định.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Tăng cường dự giờ của các đồng chí trong tổ theo kế hoạch đã phân công.

- Hoàn thành chủ điểm sinh hoạt ngoài giờ lên lớp tháng 1 – 2 đúng kế hoạch.

- Thực hiện lịch nghĩ tết cổ truyền Canh Dần năm 2010 đúng kế hoạch.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Thực hiện công tác thanh tra đúng kế hoạch.

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Tham gia đầy đủ có sự đầu tư cao cho hội giảng cấp Tỉnh.

- Giáo viên chủ nhiệm thăm tặng quà cho HS nghèo vui xuân đúng kế hoạch.

II.   KẾ HOẠCH CỤ THỂ :

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 26

01/02 – 06/02

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Dự giờ, thanh tra theo kế hoạch.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- BGH

 

 

- GV không có tiết tực hiện.

( T 25 CM )

Tuần 27

08/2 – 13/2

 

 
NGHĨ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

 

 

 

 

Tuần 28

15/2 – 20/2

 
NGHĨ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

 

 

 

 

Tuần 29

22/2 – 27/2

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- BGH

- Tại phòng họp

( T 26 CM )

III. KẾ HOẠCH DỰ GIỜ THÁNG 02

  • NHÓM : ÂM NHẠC – MỸ THUẬT:

                        -         Dự giờ đồng chí Thanh Thảo ( 03 tiết )  Người dự : Đ/c : Minh, Đ/c Tuyết ( NT ), Đ/c Châu.

-         Dự giờ đồng chí Bạch Tuyết ( 03 tiết )  Người dự : Đ/c : Thảo, Đ/c Trung ( NT), Đ/c Hoa.

  • NHÓM : THỂ DỤC :

-         Dự giờ đồng chí Vân ( 03 tiết )  Người dự : Đ/c : Hải( NT), Đ/c Nhơn, Đ/c Thái

-         Dự giờ đồng chí Hải ( 03 tiết )  Người dự : Đ/c : Dũng (NT), Đ/c Vân, Đ/c Thu, Đ/c Sơn.

Chú ý : Dự giờ có phiếu đánh giá và biên bản tổng hợp nộp về Tổ Trưởng.

                                                                                    Hoà Hiệp, ngày 03 tháng 2 năm 2010

DUYÊT CUẢ BGH                                                       T/M Tổ : Thể Dục - Nhạc - Hoạ

                  Tổ Trưởng

 

                                              

                                                                                                               Trần Văn Dũng

Comments