KẾ HOẠCH HOẠT ĐÔNG THÁNG 03/2010

đăng 22:54 7 thg 3, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 08/03 và 26/03

 
I.    KẾ HOẠCH CHUNG :

- Thực hiện chương trình theo quy định.

- Thực hiện ra vào lớp đúng thời gian quy định.

- Thực hiện công tác hội giảng HK2 đúng quy định và đạt kết quả cao.

- Thực hiện công tác thanh tra đúng quy định.

- Thực hiện tốt lịch coi kiểm tra. Thực hiện các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ đúng quy định, đảm bảo đủ đúng các bài kiểm tra cho từng bộ môn trong học kỳ một.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Tăng cường dự giờ đột xuất của các đồng chí trong tổ.

- Hoàn thành chủ điểm sinh hoạt ngoài giờ lên lớp đúng kế hoạch.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Giáo viên Chủ nhiệm ổn định nề nếp lớp, tăng cường sinh hoạt 15 phút đầu giờ, nắm chắc sĩ số, hoàn cảnh gia đình học sinh

 II.   KẾ HOẠCH CỤ THỂ :

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 30

01/03 – 0/03

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Thực hiện công tác hội giảng

- Dự giờ theo tiêu chuẩn.

- Tất cả GV

 

- BGH

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- BGH

 

 

- GV không có tiết đi dự.

CM Tuần 27

Tuần 31

08/03 – 13/03

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Tiếp tục thực hiện công tác hội giảng

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Dự giờ theo tiêu chuẩn.

- Thống kê chất lượng bài kiểm tra .

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

- BGH

 

- BGH

 

- Tại phòng họp

- GV không có tiết đi dự.

 

 

 

CM Tuần 28

Tuần 32

15/03 – 20/03

- Thực hiện chương trình

theo kế hoạch.

- Tiếp tục thực hiện công tác hội giảng

- Dự giờ theo tiêu chuẩn.

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án định kì ngày 15/03/2010.

- Ngày 18/03 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

 

- Tại phòng họp

- GV không có tiết đi dự.

- Nộp tại phòng văn thư

CM Tuần 29

Tuần 33

22/03 – 27/03

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Tiếp tục thực hiện công tác hội giảng

 

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- BGH

- Tại phòng họp

CM Tuần 30

                                                                                         

III. KẾ HOẠCH DỰ GIỜ THÁNG 03

  • - NHÓM : ÂM NHẠC – MỸ THUẬT:

-         Dự giờ đồng chí Thị Minh ( 03 tiết )  Người dự : Đ/c : Thảo, Đ/c Tuyết ( NT ).

-         Dự giờ đồng chí Hoàng Trung ( 03 tiết )  Người dự : , Đ/c Tuyết ( NT), Đ/c Châu.

  • NHÓM : THỂ DỤC :

-         Dự giờ đồng chí Sơn ( 03 tiết )  Người dự : Đ/c : Hải( NT), Đ/c Nhơn, Đ/c Thái Đ/c : Phú

-         Dự giờ đồng chí Phú ( 03 tiết )  Người dự : Đ/c :  Dũng Đ/c Vân( NT), Đ/c Thu, Đ/c Sơn.

Chú ý : Dự giờ có phiếu đánh giá và biên bản tổng hợp nộp về Tổ Trưởng.

 

                                                                                                Hoà Hiệp, ngày 05 tháng 03 năm 2010                                                                                                                T/M Tổ : Thể Dục - Nhạc - Hoạ

                              Tổ Trưởng

                                                                                                           

              Trần Văn Dũng

                                              

 

 

 

 

Comments