KÊ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10

đăng 01:08 13 thg 10, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9.

- Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công tác chủ nhiệm thực hiện khá tốt việc ổn định nề nếp lớp, sinh hoạt 15 phút đấu giờ, đóng các khoản tiền đầu năm, tham gia các phong trào do đoàn đội phát động.

- Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, dự giờ thăm lớp, thi đua thực hiện khá tốt công tác hội giảng.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời, Ban giám khảo chưa đủ 3 người trong một vài tiến Hội giảng của giáo viên ( có lý do ) cần sắp xếp lịch dạy Hội giảng khoa học hơn..

- Thực hiện chế độ hội họp, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định.

- Phân công dạy thay kịp thời, giáo viên được phân công dạy thay thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Tuy nhiên phân công dạy thay Đ/c Vân không kịp thời lý do Đ/c Vân báo cáo không rõ ràng cần rút kinh nghiệm.

- Triển khai công tác tập huấn bộ môn Âm Nhạc ( Đ/c Trung phụ trách ) cho các thành viên trong nhóm không được tham gia tập huấn tại phòng giáo dục kịp thời.

- Do điều kiện trời mưa nên anh hưởng đết một vài tiết dạy Thể dục của các khối.

II.    KẾ HOẠCH THÁNG 10.

1. Kế hoạch chung.

- Thực hiện chương trình theo quy định.

- Hoàn thành hội giảng vòng một mỗi Đ/c 01 tiết có sự đầu tư cao về chất lượng.

- Đăng ký chất lượng bộ môn và có biện pháp để thực hiện đúng kế hoạch.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Dự chuyên đề tại Trường THCS Phước Bửu đúng kế hoạch.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Giáo viên Chủ nhiệm ổn định nề nếp lớp, nắm chắc sĩ số, hoàn cảnh gia đình học sinh

- Tổ chức tuyển chọn và tập luyện đội tuyển TDTT tham gia Hội thao điền kinh cấp Huyện năm 2010 đạt kết qủa tốt.

2.   Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 9 cm

04/10 – 9/10

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Tiến hành hội giảng cấp trường tiết thứ 2

- Tất cả GV

 

- BGH

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

 

 

 

 

 

- ĐK theo mẫu tại bảng thông báo

 

Tuần 10cm

11/10 – 16/10

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Thống kê chất lượng bài kiểm tra.

- Kiểm tra hồ sơ của các thành viên trong tổ15/10/10.

- Dự giờ theo sự phân công tại bảng thông báo

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

 

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

 

- Tất cả GV

 

 

 

 

 

- BGH

 

 

 

 

 

- Tại phòng họp

 

 

 

 

 

- Gv không có giờ đi dự.

 

 

Tuần 11 cm

18/10 – 23/10

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- GV tiếp tục tham gia HG.

- Ngày 18/10 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

 

 

 

- BGH

- BGH

- Dạy trên lớp

 

- Dạy trên lớp

- Nộp tại phòng văn thư

 

Tuần 12 cm

25/10 – 30/10

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- GV tiếp tục tham gia HG.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

 

 

- Tại phòng họp

 

                                                                                 Hoà Hiệp, ngày 4 tháng 10 năm 2010

                                                                                               T/M Tổ : Thể Dục - Nhạc - Hoạ

                                                                                                               Tổ Trưởng

 

Trần Văn Dũng

Comments