KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11

đăng 19:14 15 thg 11, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10.

- Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công tác chủ nhiệm thực hiện khá tốt việc ổn định nề nếp lớp, sinh hoạt 15 phút đấu giờ, đóng các khoản tiền đầu năm, tham gia các phong trào do đoàn đội phát động.

- Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, dự giờ thăm lớp, thi đua thực hiện khá tốt công tác hội giảng.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời.

- Thực hiện khá tốt công tác hội giảng vòng I cấp trường.

- Thực hiện chế độ hội họp, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định.

- Tổ chức tốt hội thao chào mừng ngày nhà giáo viện 20 tháng 11. Các thành viên tham gia hội thao nhiệt tình đầy đủ thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong phong trào thể thao của trường.

- Các thành viên trong Tổ tham gia giải bóng chuyền do phòng giáo dục tổ chức nhiệt tình và đạt kết quả tốt.

- Do điều kiện trời mưa nên anh hưởng đết một vài tiết dạy Thể dục của các khối.

II.    KẾ HOẠCH THÁNG 11.

1. Kế hoạch chung.

- Thực hiện chương trình theo quy định.

- Hoàn thành hội giảng vòng một cấp trường  mỗi Đ/c 01 tiết ( trừ ban giám khảo ) có sự đầu tư cao về chất lượng.

- Đăng ký chất lượng bộ môn và có biện pháp để thực hiện đúng kế hoạch.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Tập luyện đội văn nghệ chào mừng ngày 20 tháng 11. Tham gia lễ mít tinh kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam 20 tháng 11 đầy đủ đúng kế hoạch.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Giáo viên Chủ nhiệm ổn định nề nếp lớp, nắm chắc sĩ số, hoàn cảnh gia đình học sinh

- Tổ chức tập luyện đội tuyển TDTT tham gia Hội thao điền kinh cấp Huyện năm 2010 đạt kết qủa tốt.

2.   Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 13 cm

01/11 – 6/11

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Tiến hành hội giảng cấp trường tiết thứ 1

- Tất cả GV

 

- BGH

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

 

 

 

 

 

- ĐK theo mẫu tại bảng thông báo

 

Tuần 14 cm

8/11 – 13/11

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Thống kê chất lượng bài kiểm tra.

- Dự giờ theo sự phân công tại bảng thông báo

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

 

 

- BGH

 

 

 

 

 

- Tại phòng họp

 

 

 

- Gv không có giờ đi dự.

 

Tuần 15 cm

15/11 – 20/11

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- GV tiếp tục tham gia HG.

- Kiểm tra hồ sơ của các thành viên trong tổ15/11/10.

- Ngày 18/11 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

 

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

 

 

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

 

 

 

- Nộp tại phòng văn thư

 

Tuần 16 cm

22/11 – 27/11

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- GV tiếp tục tham gia HG.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

 

 

- Tại phòng họp

 

                                                                                 Hoà Hiệp, ngày 15 tháng 11 năm 2010

                                                                                               T/M Tổ : Thể Dục - Nhạc - Hoạ

                                                                                                               Tổ Trưởng

 

 

 

 

 

Trần Văn Dũng

 

Comments