KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11

đăng 01:42 3 thg 11, 2011 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10.

- Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công tác chủ nhiệm thực hiện khá tốt việc ổn định nề nếp lớp, sinh hoạt 15 phút đấu giờ, đóng các khoản tiền đầu năm, tham gia các phong trào do đoàn đội phát động.

- Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, dự giờ thăm lớp, thi đua thực hiện khá tốt công tác hội giảng.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời.

- Thực hiện khá tốt công tác hội giảng vòng I cấp trường.

- Thực hiện chế độ hội họp, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định.

- Tổ chức tập luyện và đưa đón đội tuyển học sinh tham gia HKPĐ cấp Huyện đúng kế hoạch.

II.    KẾ HOẠCH THÁNG 11.

1. Kế hoạch chung.

- Thực hiện chương trình theo quy định.

- Hoàn thành hội giảng và hội thi vòng II cấp trường  mỗi Đ/c 01 tiết có sự đầu tư cao về chất lượng.

- Đăng ký chất lượng bộ môn và có biện pháp để thực hiện đúng kế hoạch.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Tập luyện đội văn nghệ chào mừng ngày 20 tháng 11.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Giáo viên Chủ nhiệm ổn định nề nếp lớp, nắm chắc sĩ số, hoàn cảnh gia đình học sinh

- Tổ chức tập luyện và đưa đón đội tuyển TDTT tham gia HKPĐ cấp Huyện năm 2011 đạt kết qủa tốt.

2.   Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 12 cm

31/10 – 5/11

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Dự giờ theo sự phân công tại bảng thông báo

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

  

 

 

 

 

Tuần 13 cm

7/11 – 12/11

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Thống kê chất lượng bài kiểm tra.

- Dự giờ theo sự phân công tại bảng thông báo

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

 

 

- BGH

 

 

 

 

 

- Tại phòng họp

 

 

 

- Gv không có giờ đi dự.

 

Tuần 14 cm

14/11 – 19/11

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Dự giờ theo sự phân công tại bảng thông báo

- Kiểm tra hồ sơ của các thành viên trong tổ15/11/11.

- Ngày 18/11 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

 

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

 

 

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

 

 

 

- Nộp tại phòng văn thư

 

Tuần 15 cm

21/11 – 26/11

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Dự giờ theo sự phân công tại bảng thông báo

- Bốc thăm HG + HT vòng II cấp trường

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

 

 

 

- Tại phòng họp

 

Tuần 16 cm

27/11 – 3/12

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Dự giờ theo sự phân công tại bảng thông báo

- GV  tham gia HG và HT.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

- BGH

 

 

 

 

                                                                                 Hoà Hiệp, ngày 3 tháng 11 năm 2011

                                                                                               T/M Tổ : Thể Dục - Nhạc - Hoạ

              DUYỆT CỦA BGH                                                                 Tổ Trưởng

 

 

 

 

 

Trần Văn Dũng

 

Comments