KẾ HOẠCH HOẠT ĐÔNG THÁNG 11 NĂM 2012

đăng 00:06 15 thg 11, 2012 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                          Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tổ: TD – NHẠC – HỌA                                                   Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11

NĂM HỌC : 2012 – 2013

 

Thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11

 

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10.

- Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công tác chủ nhiệm thực hiện khá tốt việc ổn định nề nếp lớp, sinh hoạt 15 phút đấu giờ, đóng các khoản tiền đầu năm, tham gia các phong trào do đoàn đội phát động.

- Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, dự giờ thăm lớp.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời.

- Thực hiện khá tốt công tác hội giảng vòng I cấp trường.

- Thực hiện chế độ hội họp, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định.

II.    KẾ HOẠCH THÁNG 11.

1. Kế hoạch chung.

- Thực hiện chương trình theo quy định.

- Đăng ký chất lượng bộ môn và có biện pháp để thực hiện đúng kế hoạch.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Tập luyện đội văn nghệ chào mừng ngày 20 tháng 11.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Giáo viên Chủ nhiệm ổn định nề nếp lớp, nắm chắc sĩ số, hoàn cảnh gia đình học sinh

2.   Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 11 cm

29/10 – 3/11

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Dự giờ theo sự phân công tại bảng thông báo

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

  

 

 

 

 

Tuần 12 cm

7/11 – 10/11

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Thống kê chất lượng bài kiểm tra.

- Dự giờ theo sự phân công tại bảng thông báo

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

 

 

- BGH

 

 

 

 

 

- Tại phòng họp

 

 

 

- Gv không có giờ đi dự.

 

Tuần 13 cm

12/11 – 17/11

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Dự giờ theo sự phân công tại bảng thông báo

- Kiểm tra hồ sơ của các thành viên trong tổ15/11/12.

- Ngày 17/11 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

 

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

 

 

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

 

 

 

- Nộp tại phòng văn thư

 

Tuần 14 cm

19/11 – 24/11

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Dự giờ theo sự phân công tại bảng thông báo

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

 

 

 

- Tại phòng họp

 

Tuần 15 cm

26/11 – 2/12

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Dự giờ theo sự phân công tại bảng thông báo

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

- BGH

 

 

 

 

                                                                                 Hoà Hiệp, ngày 14 tháng 11 năm 2012

                                                                                               T/M Tổ : Thể Dục - Nhạc - Hoạ

                                                                                                             Tổ Trưởng

                                                                                                          Trần Văn Dũng

 

Comments