KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12

đăng 00:49 10 thg 12, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11.

- Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công tác chủ nhiệm thực hiện khá tốt việc ổn định nề nếp lớp, sinh hoạt 15 phút đấu giờ, đóng các khoản tiền đầu năm, tham gia các phong trào do đoàn đội phát động.

- Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, dự giờ thăm lớp, thi đua thực hiện khá tốt công tác hội giảng.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời.

- Thực hiện tốt công tác hội thi giáo viên giỏi cấp trường.

- Thực hiện chế độ hội họp, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định.

- Tham gia đầy đủ lễ mít tinh chào mừng ngày nhà giáo viện 20 tháng 11.

II.    KẾ HOẠCH THÁNG 12.

1.      Kế hoạch chung.

 

“Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12”

 

- Thực hiện chương trình theo quy định.

- Hoàn thành hội thi giáo viên giỏi cấp trường có sự đầu tư cao về chất lượng.

- Đăng ký chất lượng bộ môn và có biện pháp để thực hiện đúng kế hoạch.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Thực hiện tốt việc kiểm tra định kỳ, học kỳ I đúng kế hoạch của chuyên môn.

- Thực hiện tốt việc coi kiểm tra HKI, vào điểm, nhập điểm, cộng điểm đúng quy chế.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Giáo viên Chủ nhiệm ổn định nề nếp lớp, nắm chắc sĩ số, hoàn cảnh gia đình học sinh

2.   Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 17 cm

27/11 – 4/12

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Tiếp tục công tác hội thi giáo viên giỏi trường.

- Tất cả GV

 

- BGH

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

 

 

 

 

 

- ĐK theo mẫu tại bảng thông báo

 

Tuần 18 cm

6/12 – 11/12

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Thống kê chất lượng bài kiểm tra.

- Dự giờ theo sự phân công tại bảng thông báo

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

 

 

- BGH

 

 

 

 

 

- Tại phòng họp

 

 

 

- Gv không có giờ đi dự.

 

Tuần 19 cm

13/12 – 18/12

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Báo cáo công tác hội giảng.

- Kiểm tra hồ sơ của các thành viên trong tổ15/12/10.

- Ngày 18/12 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

 

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

 

 

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

 

 

 

- Nộp tại phòng văn thư

 

Tuần dự phòng

20/12 – 25/12

- Thực hiện bù chương trình nếu chậm.

- Hoàn thành công tác điểm HKI.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

 

 

 

- Tại phòng họp

 

                                                                                 Hoà Hiệp, ngày 10 tháng 12 năm 2010

                                                                                               T/M Tổ : Thể Dục - Nhạc - Hoạ

                                                                                                               Tổ Trưởng

 

 

 

 

 

Trần Văn Dũng

 

 

Comments