KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2011

đăng 19:18 8 thg 4, 2011 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3.

- Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, dự giờ thăm lớp.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời.

- Thực hiện chế độ hội họp, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định.

- Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi đúng kế hoạch và có sự đầu tư cao.

- Tham gia công tác Hội diễn văn nghệ và Cắm trại chào mừng ngày 26/3 đạt kết quả tốt.

- Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công tác chủ nhiệm thực hiện khá tốt việc ổn định nề nếp lớp, sinh hoạt 15 phút đấu giờ, đóng các khoản tiền đầu năm, tham gia các phong trào do đoàn đội phát động.

II.    KẾ HOẠCH THÁNG 4.

1.      Kế hoạch chung.

- Thực hiện chương trình theo quy định.

- Chậm chương trình phải có kế hoạch bù kịp thời.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Giáo viên Chủ nhiệm ổn định nề nếp lớp, nắm chắc sĩ số, hoàn cảnh gia đình học sinh

2.   Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 32 cm

3/4 – 9/4

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường..

- Dự giờ theo sự phân công tại bảng thông báo

 

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

 

 

 

- Tất cả GV

 

 

 

- Tất cả GV

 

- GV đăng ký

 

- Tất cả GV

 

 

 

 

 

- Tại phòng họp

 

 

Tuần 33 cm

11/4 – 16/4

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Kiểm tra hồ sơ của các thành viên trong tổ15/4/11.

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

 

 

 

- BGH

- BGH

 

 

 

 

 

 

Tuần 34 cm

18/4 – 23/4

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Dự giờ theo sự phân công tại bảng thông báo

- Ngày 18/4 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng

 

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

 

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

 

 

 

- BGH

 

 

 

 

 

- Tại phòng họp

 

- Gv không có giờ đi dự.

- Nộp tại phòng văn thư

 

Tuần 35 cm

25/4 – 30/4

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Dự giờ theo sự phân công tại bảng thông báo

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

 

  

 

 

 

 

- Gv không có giờ đi dự.

 

                                                                                 Hoà Hiệp, ngày 9 tháng 4 năm 2011

                                                                                               T/M Tổ : Thể Dục - Nhạc - Hoạ

                                                                                                               Tổ Trưởng

 

 

 

 

 

Trần Văn Dũng

 

 

 

 

 

Comments