KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2012

đăng 02:20 28 thg 4, 2012 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 .

- Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, dự giờ thăm lớp( thiếu tiết theo tiêu chuẩn dự đầy đủ ).

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời.

- Thực hiện chế độ hội họp, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định.

- Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công tác chủ nhiệm thực hiện khá tốt việc ổn định nề nếp lớp, sinh hoạt 15 phút đấu giờ, đóng các khoản tiền đầu năm, tham gia các phong trào do đoàn đội phát động.

- Thực hiện công tác nghĩ lễ đúng quy định.

II.    KẾ HOẠCH THÁNG 5.

1.      Kế hoạch chung.

- Thực hiện chương trình theo quy định.

- Chậm chương trình phải có kế hoạch bù kịp thời.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên định kỳ đúng quy định, đảm bảo số lượng bài kiểm tra.

- Nhập điểm, vào điểm, vào học bạ đúng kế hoạch và đúng quy chế.

- Hoàn thanh công tác trả đồ dùng dạy học, sách giáo khoa.

- Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá giáo viên cuối năm.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ hội họp.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng trong hè.

2.   Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 36 cm

30/4 – 5/5

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

 

 

 

 

Tuần 37 cm

7/5 – 12/5

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 - BGH

 

 

 

Tuần bù CT

14/5 – 19/5

- Thực hiện bù chương trình theo kế hoạch đăng ký.

- Kiểm tra hồ sơ của các thành viên trong tổ15/5/12.

- Họp tố theo kế hoạch của nhà Trường.

 

 

- TT và TP

 

- Tất cả GV

-  GIÁO VIÊN đăng ký bù.

 

 

- Tất cả GV 

 

- BGH 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Hoà Hiệp, ngày 29 tháng 4 năm 2012

                                                                                               T/M Tổ : Thể Dục - Nhạc - Hoạ

             KIỂM TRA CỦA BGH                                                           Tổ Trưởng

 

                                                                                                    Trần Văn Dũng

Comments