KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM HỌC 2010 - 2011

đăng 01:31 12 thg 8, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

I.    Kế hoạch chung:

- Ổn định nề nếp tổ chức lớp học.

- Nắm bắt kịp thời, cụ thể, chính xác học sinh của lớp được phân công chủ nhiệm.

- Ổn định ban cán sự lớp.

- Thực hiện tốt công tác coi kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm .

- Đăng ký chất lượng bộ môn và có biện pháp để thực hiện đúng kế hoạch.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Kiểm tra PPCT năm học 2010 – 2011 có thay đổi triển khai cho các thành viên trong tổ kịp thời. Giáo viên được    phân công kiểm tra PPCT chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhà trường về kết quả kiểm tra của mình.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Giáo viên Chủ nhiệm ổn định nề nếp lớp, nắm chắc sĩ số, hoàn cảnh gia đình học sinh

- Quản lý tốt đồng phục của học sinh.

II.   Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

   Tuần 1

02/8 – 7/8

- Ổn định nề nếp học sinh, ổn định ban cán sự lớp.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn.

- Tất cả GV

- GVCN

TT, TP

- Tất cả GV

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- BGH

- Theo phòng họp được phân công

 

Tuần 2

9/8 – 12/8

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Thực hiện chế độ hội họp đúng quy định.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

 

- Tại phòng họp

 

 

Tuần 3

16/8 – 21/8

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án định kì ngày 15/08/2010.

- Ngày 18/08 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng, Tổ phó

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng, Tổ phó

 

- Tổ trưởng

- BGH

 

 

 

 

 

- Nộp tại phòng văn thư

 

Tuần 4

23/8 – 28/8

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

 

- Tại phòng họp

 

 

III. KẾ HOẠCH DỰ GIỜ THÁNG 8/2010

 

  • NHÓM : ÂM NHẠC – MỸ THUẬT:

-         Dự giờ đồng chí Hoàng Trung ( 02 tiết )  Người dự : Toàn bộ giáo viên trong nhóm.

 

 

  • NHÓM : THỂ DỤC :

-         Dự giờ đồng chí Vân ( 02 tiết )  Người dự : Đ/c : Hải( NT), Đ/c Nhơn, Đ/c Thái, Đ/c Phú.

-         Dự giờ đồng chí Hải ( 02 tiết )  Người dự :  Đ/c Vân, Đ/c Thu, Đ/c Sơn.

Chú ý : Dự giờ có phiếu đánh giá và biên bản tổng hợp nộp về Tổ Trưởng.

                                                           
                                                        Hoà Hiệp, ngày 12 tháng 8 năm 2010                                                        
                                                            T/M Tổ : Thể Dục - Nhạc - Hoạ 
                                                                         Tổ Trưởng
                                                                       Trần Văn Dũng

 

 

 

 

       

 

 

                                  

 

Comments