KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9

đăng 01:38 2 thg 9, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8.

- Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công tác chủ nhiệm thực hiện khá tốt việc ổn định nề nếp lớp, sinh hoạt 15 phút đấu giờ, đại hội chi đội, họp phụ huynh học sinh đầu năm học.

- Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, dự giờ thăm lớp, hoàn thanh kịp thời các loại hồ sơ đầu năm.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời, tuy nhiên một vài đồng chí báo cáo còn sai sót một vài chổ cần điều chỉnh kịp thời.

- Thực hiện chế độ hội họp, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định.

- Phân công dạy thay kịp thời, giáo viên được phân công dạy thay thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

- Triển khai công tác tập huấn bộ môn Thể dục ( Đ/c Sơn phụ trách ) cho các thành viên trong nhóm không được tham gia tập huấn tại phòng giáo dục kịp thời.

- Do điều kiện trời mưa nên anh hưởng đết một vài tiết dạy Thể dục của các khối.

II.    KẾ HOẠCH THÁNG 9.

1. Kế hoạch chung.

- Thực hiện chương trình theo quy định.

- Hoàn thành hội giảng vòng một mỗi Đ/c 01 tiết có sự đầu tư cao về chất lượng.

- Đăng ký chất lượng bộ môn và có biện pháp để thực hiện đúng kế hoạch.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Giáo viên Chủ nhiệm ổn định nề nếp lớp, nắm chắc sĩ số, hoàn cảnh gia đình học sinh

- Quản lý tốt đồng phục của học sinh, thực hiện tốt phần Lễ và Hội trong ngày khai giảng năm học mới.

- Tổ chức tuyển chọn và tập luyện đội tuyển TDTT tham gia Hội thao điền kinh cấp Huyện năm 2010 đạt kết qủa tốt.

2.   Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 4 cm

30/08 – 04/09

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Tham gia lễ hội khai giảng năm học 2010 – 2011

- Tiến hành hội giảng cấp trường

- Tất cả GV

 

- BGH

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ĐK theo mẫu tại bảng thông báo

 

Tuần 5 cm

06/09 – 11/09

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Thống kê chất lượng bài kiểm tra.

- Dự giờ theo sự phân công tại bảng thông báo

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

 

 

- BGH

 

 

 

 

 

- Tại phòng họp

 

 

 

- Gv không có giờ đi dự.

 

 

Tuần 6 cm

13/09 – 18/09

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- GV tiếp tục tham gia HG.

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án định kì ngày 15/09/09.

- Ngày 18/09 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

 

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

- Dạy trên lớp

 

- Dạy trên lớp

- Tại phòng họp

 

- Nộp tại phòng văn thư

 

Tuần 7 cm

20/09 – 25/09

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- GV tiếp tục tham gia HG.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

 

 

- Tại phòng họp

 

Tuần 8 cm

27/09 – 2/10

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- GV tiếp tục tham gia HG.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                                Hoà Hiệp, ngày 1 tháng 09 năm 2010

                                                                                                             T/M Tổ : Thể Dục - Nhạc - Hoạ

                  Tổ Trưởng

                                         Trần Văn Dũng                                                                                           

Comments