KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2011

đăng 02:32 13 thg 9, 2011 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8.

- Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công tác chủ nhiệm thực hiện khá tốt việc ổn định nề nếp lớp, sinh hoạt 15 phút đấu giờ, đóng các khoản tiền đầu năm, tham gia các phong trào do đoàn đội phát động.

- Thực hiện chế độ hội họp, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định.

- Phân công dạy thay kịp thời, giáo viên được phân công dạy thay thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

- Do điều kiện trời mưa nên anh hưởng đết một vài tiết dạy Thể dục của các khối.

II.    KẾ HOẠCH THÁNG 9.

1. Kế hoạch chung.

- Thực hiện chương trình theo quy định.

- Đăng ký chất lượng bộ môn, các chỉ tiêu thi đua và có biện pháp để thực hiện đúng kế hoạch.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Thực hiện công tác văn nghê, phần hội cho ngày khai giảng.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Giáo viên Chủ nhiệm ổn định nề nếp lớp, nắm chắc sĩ số, hoàn cảnh gia đình học sinh

- Tổ chức tuyển chọn và tập luyện đội tuyển TDTT tham gia HKPĐ cấp Huyện năm 2011 đạt kết qủa tốt.

2.   Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 3 cm

29/8 – 3/9

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Đăng ký thi đua đầu năm.

- Dự giờ theo sự phân công tại bảng thông báo

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

 

 

Tuần 4cm

5/9 – 10/9

- Thực hiện tốt công tác khai giảng năm học mới.

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Dự giờ theo sự phân công tại bảng thông báo

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

 

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

 

- Tất cả GV

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tại phòng họp

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 5 cm

12/9 – 17/9

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Kiểm tra hồ sơ của các thành viên trong tổ15/9/11

- Ngày 18/9/11 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- TT

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

 

 

 

 

 

 

 

- Nộp tại phòng văn thư

 

Tuần 6 cm

19/9 – 24/9

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Thục hiện công tác hội giảng.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

 

 

 

- Tại phòng họp

 

Tuần 7 cm

26/9 – 01/10

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Thục hiện công tác hội giảng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Hoà Hiệp, ngày 13 tháng 9 năm 2011

                                                                                               T/M Tổ : Thể Dục - Nhạc - Hoạ

                                                                                                               Tổ Trưởng

 

 

 

 

 

Trần Văn Dũng

 

Comments