Kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2009

đăng 10:21 10 thg 11, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy

 

1.    KẾ HOẠCH CHUNG :

- Thực hiện chương trình theo quy định.

- Thực hiện ra vào lớp đúng thời gian quy định.

- Thực hiện tốt lịch coi kiểm tra.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng. Chú trọng chương trình lồng ghép.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Tăng cường dự giờ đột xuất của các đồng chí trong tổ.

- Hoàn thành chủ điểm sinh hoạt ngoài giờ lên lớp đúng kế hoạch.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Giáo viên Chủ nhiệm ổn định nề nếp lớp, tăng cường sinh hoạt 15 phút đầu giờ, nắm chắc sĩ số, hoàn cảnh gia đình học sinh

2.   KẾ HOẠCH CỤ THỂ :

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 13

02/11 – 07/11

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Tham gia  hội giảng cấp huyện năm học 2009 – 2010

-  Dự giờ theo sự phân công theo lịch.

- Thanh tra toàn diện Đ/c Minh

- Tất cả GV

 

- BGH

- BGH

 

- Tất cả GV

 - Đ/c Thảo

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- GV tham gia HG

- Tất cả GV

 

 

 

 

 

 

Tổ trưởng

Đ/c Minh

 

 

 

Thcs Phứơc Bửu

- GV không có tiết đi dự.

 

Tuần 14

09/11 – 14/11

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Thống kê chất lượng bài kiểm tra .

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

- BGH

 

- BGH

 

 

- Tại phòng họp

 

 

 

 

Tuần 15

16/11 – 21/11

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án định kì ngày 15/11/09.

- Ngày 18/11 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

- Dạy trên lớp

 

- Dạy trên lớp

- Tại phòng họp

- Nộp tại phòng văn thư

 

Tuần 16

23/11 – 29/11

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- BGH

 

 

- Tại phòng họp

 

                                                                                         

3. LỊCH DỰ GIỜ TUẦN 13

( Từ ngày 02 đến ngày 07 tháng11  năm 2009 )

Thứ 4

Buổi sáng                                                                    Buổi Chiều

Tiết

Người Dạy

Lớp

Ghi Chú

 

Tiết

Người Dạy

Lớp

Ghi Chú

1

Ngọc Phú

6a3

 

1

Thanh Thảo

7a6

 

2

Linh Nhơn

6a6

 

2

Hoàng Trung

7a5

 

3

Thị Minh

6a10

 

3

Lệ châu

8a2

 

4

 

 

 

4

 

 

 

1

Bạch Tuyết

6a6

 

1

 

 

 

2

Mỹ Hoa

6a8

 

2

 

 

 

3

Hoàng Trung

9a10

 

3

 

 

 

4

Thị Minh

6a8

 

4

 

 

 

Thứ 5

Buổi sáng                                                                    Buổi Chiều

Tiết

Người Dạy

Lớp

Ghi Chú

 

Tiết

Người Dạy

Lớp

Ghi Chú

1

Thanh Sơn

9a1

 

1

Lệ châu

7a11

 

2

 

 

 

2

Bạch Tuyết

8a13

 

3

 

 

 

3

Mỹ Hoa

8a5

 

4

 

 

 

4

 

 

 

1

Mỹ Hoa

6a12

 

1

 

 

 

2

Thị Minh

6a13

 

2

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

Thứ 6

Buổi sáng                                                                    Buổi Chiều

Tiết

Người Dạy

Lớp

Ghi Chú

 

Tiết

Người Dạy

Lớp

Ghi Chú

1

Linh Nhơn

6a4

 

1

 

 

 

2

Ngọc Phú

6a1

 

2

Anh Thái

7a14

 

3

 

 

 

3

Thị Thu

7a1

 

4

 

 

 

4

Mạnh Hải

8a6

 

1

Hoàng Trung

6a3

 

5

 

 

 

2

Bạch Tuyết

9a2

 

 

 

 

 

3

Lệ Châu

9a3

 

 

 

 

 

4

Mỹ Hoa

6a14

 

 

 

 

 

Thứ 7

Buổi sáng                                                                    Buổi Chiều

Tiết

Người Dạy

Lớp

Ghi Chú

 

Tiết

Người Dạy

Lớp

Ghi Chú

1

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

2

Anh Thái

7a14

 

3

 

 

 

3

Thị Thu

7a4

 

4

 

 

 

4

Mạnh Hải

8a12

 

5

 

 

 

5

 

 

 

 

Comments