KẾ HOẠCH THÁNG 04/2010

đăng 21:46 8 thg 4, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

I.    KẾ HOẠCH CHUNG :

- Thực hiện chương trình theo quy định.

- Thực hiện ra vào lớp đúng thời gian quy định.

- Thực hiện tốt lịch coi kiểm tra. Thực hiện các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ đúng quy định, đảm bảo đủ đúng các bài kiểm tra cho từng bộ môn.

- Thực hiện tốt công tác thống kê điểm đúng quy định.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Tăng cường dự giờ đột xuất của các đồng chí trong tổ.

- Hoàn thành chủ điểm sinh hoạt ngoài giờ lên lớp đúng kế hoạch.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Giáo viên Chủ nhiệm ổn định nề nếp lớp, tăng cường sinh hoạt 15 phút đầu giờ, nắm chắc sĩ số, hoàn cảnh gia đình học sinh

 II.   KẾ HOẠCH CỤ THỂ :

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 34

28/3 – 03/04

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Dự giờ theo tiêu chuẩn.

- Tất cả GV

 

- BGH

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- BGH

 

 

- GV không có tiết đi dự.

CM 31

Tuần 35

05/04 – 10/04

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Dự giờ theo tiêu chuẩn.

- Thống kê chất lượng bài kiểm tra .

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

- BGH

 

- BGH

 

- Tại phòng họp

- GV không có tiết đi dự.

 

 

 

CM 32

Tuần 36

12/04 – 17/04

 

- Thực hiện chương trình

theo kế hoạch.

- Dự giờ theo tiêu chuẩn.

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án định kì ngày 15/04/2010.

- Ngày 17/04 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

 

- Tại phòng họp

- GV không có tiết đi dự.

- Nộp tại phòng văn thư

CM 33

Tuần 37

19/04 – 24/04

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Dự giờ theo tiêu chuẩn.

- Thống kê chất lượng bài kiểm tra .

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

- BGH

 

- BGH

 

- Tại phòng họp

- GV không có tiết đi dự.

 

 

 

CM 34

Tuần 37

26/04 – 01/05

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Dự giờ theo tiêu chuẩn.

- Tất cả GV

 

- BGH

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- BGH

 

 

- GV không có tiết đi dự.

CM 35

                                                                                         

III. KẾ HOẠCH DỰ GIỜ THÁNG 04

  • - NHÓM : ÂM NHẠC – MỸ THUẬT:

-         Dự giờ đồng chí Châu ( 03 tiết )  Người dự : Đ/c : Thảo, Đ/c Minh, Đ/c Trung, Đ/c Tuyết ( NT ).

-         Dự giờ đồng chí Trung + Đ/c Tuyết  ( 03 tiết )  Người dự :  Đ/c Châu ( không có phiếu đánh giá ).

  • NHÓM : THỂ DỤC :

-         Dự giờ đồng chí Nhơn ( 03 tiết )  Người dự : Đ/c : Hải( NT), Đ/c Sơn, Đ/c Thái, Đ/c : Phú

-         Dự giờ đồng chí Thái ( 03 tiết )  Người dự : Đ/c : Dũng Đ/c Vân( NT), Đ/c Thu, Đ/c Nhơn.

Chú ý : Dự giờ có phiếu đánh giá và biên bản tổng hợp nộp về Tổ Trưởng.

 

                                                                                                Hoà Hiệp, ngày 09 tháng 04 năm 2010                                                                                                                 T/M Tổ : Thể Dục - Nhạc - Hoạ

                              Tổ Trưởng

                                                                                                           

              Trần Văn Dũng

                                              

                                              

 

Comments