KẾ HOẠCH THÁNG 12/2009

đăng 17:54 5 thg 12, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy

 

I.    KẾ HOẠCH CHUNG :

- Thực hiện chương trình theo quy định.

- Thực hiện ra vào lớp đúng thời gian quy định.

- Thực hiện tốt lịch coi kiểm tra. Thực hiện các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ đúng quy định, đảm bảo đủ đúng các bài kiểm tra cho từng bộ môn trong học kỳ một.

- Thực hiện tốt công tác nhập điểm, vào điểm đúng quy định.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Tăng cường dự giờ đột xuất của các đồng chí trong tổ.

- Hoàn thành chủ điểm sinh hoạt ngoài giờ lên lớp đúng kế hoạch.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Giáo viên Chủ nhiệm ổn định nề nếp lớp, tăng cường sinh hoạt 15 phút đầu giờ, nắm chắc sĩ số, hoàn cảnh gia đình học sinh

 II.   KẾ HOẠCH CỤ THỂ :

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 17

30/11 – 05/12

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Dự giờ theo tiêu chuẩn.

- Tất cả GV

 

- BGH

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- BGH

 

 

- GV không có tiết đi dự.

 

Tuần 18

07/12 – 12/12

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Dự giờ theo tiêu chuẩn.

- Thống kê chất lượng bài kiểm tra .

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

- BGH

 

- BGH

 

- Tại phòng họp

- GV không có tiết đi dự.

 

 

 

 

Tuần 19

14/12 – 19/12

- Thực hiện chương trình

theo kế hoạch.

- Dự giờ theo tiêu chuẩn.

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án định kì ngày 15/12/09.

- Ngày 18/12 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

 

- Tại phòng họp

- GV không có tiết đi dự.

- Nộp tại phòng văn thư

 

Tuần dự phòng

21/12 – 26/12

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- BGH

- Tại phòng họp

 

                                                                                         

III. KẾ HOẠCH DỰ GIỜ THÁNG 12

- Vì trùng vào thời gian thi học kỳ I nên các đồng chí tự sắp xếp thời gian dự giờ góp ý cho đồng nghiệp và lấy tiết tiêu chuẩn.

                                                                                                Hoà Hiệp, ngày 05 tháng 12 năm 2009

DUYÊT CUẢ BGH                                                                             T/M Tổ : Thể Dục - Nhạc - Hoạ

                             Tổ Trưởng                           Trần Văn Dũng

 

                                              

Comments