KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM HỌC 2011 - 2012

đăng 00:47 14 thg 9, 2011 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
STT Họ và tên CHỨC VỤ NỘI DUNG
THANH TRA
GHI CHÚ
1 Đỗ Bạch Tuyết TP Chuyên đề  
2 Hoàng Linh Nhơn GV Chuyên đề  
3 Nguyễn Lệ Châu GV Chuyên đề  
4 Nguyễn Mạnh Hải GV Chuyên đề  
5 Nguyễn Thị Minh GV Chuyên đề  
6 Trần Văn Dũng TT Chuyên đề  
7 Nguyễn Ngọc Phú GV Chuyên đề  
8 Nguyễn Thị Thanh Vân GV Chuyên đề  
9 Phạm Thi Thu GV Chuyên đề  
10 Trịnh Thị Mỹ Hoa GV Chuyên đề  
11 Trần Thanh Sơn GV Toàn diện  
12 Dương Hoàng Trung GV Toàn diện  
13 Nguyễn Anh Thái GV Toàn diện  
14 Nguyễn Thị Thanh Thảo GV Toàn diện  
TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN TỔ TRƯỞNG CM
Trịnh Thị Mỹ Hoa Trần Văn Dũng
Comments