THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN PPCT MỚI VÀ HỌP TỔ

đăng 03:01 23 thg 8, 2012 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng

·        Phân phối chương trình áp dụng cho năm học 2012 - 2013 đã gửi vào mail của các thành viên trong tổ. Đề nghị các đồng chí tải về và thực hiện đúng theo phân phối chương trình mới.

·        Mời tất cả các thành viên trong tổ về họp tổ vào túc 14 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 8 năm 2012. Đề nghị các đồng chí đi họp dúng giờ.

 

Nội dung trọng tâm :

-         Bàn biện pháp nâng cao chất lượng ( tiếp theo cuộc họp trước ).

-         Đăng ký chất lượng chuyên môn đầu năm.

-         Đăng ký các danh hiệu thi đua của cá nhân; tổ.

                                            TỔ TRƯỞNG

                                          Trần Văn Dũng

Comments