• KẾ HOẠCH THÁNG 01/2019
  Được đăng 06:42 5 thg 1, 2019 bởi Tổ trưởng Toán: Lê Đăng Hưng
 • KẾ HOẠCH THÁNG 12/2018
  Được đăng 06:54 8 thg 12, 2018 bởi Tổ trưởng Toán: Lê Đăng Hưng
 • KẾ HOẠCH THÁNG 11/ 2018
  Được đăng 04:48 5 thg 11, 2018 bởi Tổ trưởng Toán: Lê Đăng Hưng
 • KẾ HOẠCH TUẦN: 14(C/M T11)                       KẾ HOẠCH TUẦN: 14 (CM T11)                                               Năm học 2018 - 2019                                   (Từ ngày   29/ 10/ 2018 đến ngày 3/11/ 2018) THỨ NGÀY BUỔI SÁNG (K6,9)          BUỔI CHIỀU (K7,8 ...
  Được đăng 02:57 26 thg 10, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10/2018
  Được đăng 07:27 4 thg 10, 2018 bởi Tổ trưởng Toán: Lê Đăng Hưng
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 85. Xem nội dung khác »

KẾ HOẠCH THÁNG 01/2019

đăng 06:42 5 thg 1, 2019 bởi Tổ trưởng Toán: Lê Đăng Hưng


KẾ HOẠCH THÁNG 12/2018

đăng 06:54 8 thg 12, 2018 bởi Tổ trưởng Toán: Lê Đăng Hưng


KẾ HOẠCH THÁNG 11/ 2018

đăng 04:48 5 thg 11, 2018 bởi Tổ trưởng Toán: Lê Đăng Hưng


KẾ HOẠCH TUẦN: 14(C/M T11)

đăng 02:53 26 thg 10, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Cúc   [ đã cập nhật 02:57 26 thg 10, 2018 ]

                      KẾ HOẠCH TUẦN: 14 (CM T11)

                                              Năm học 2018 - 2019  

                                (Từ ngày   29/ 10/ 2018 đến ngày 3/11/ 2018)

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG (K6,9)

         BUỔI CHIỀU (K7,8)

THỨ HAI

29/10

 

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 9A11 trực tuần.

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-    Lớp  8A2 lao động vệ sinh.

      -     Khối 7,8 học bình thường.

-          Chào cờ đầu tuần. Lớp 8A11 trực tuần.

 

THỨ BA

30/10

 

Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

 

-    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-    Lớp  9A7 lao động vệ sinh.

-   Kiểm tra: Công nghệ 7 (T5), Sinh học 8 (T5)

THỨ TƯ

  31/10

 

-           Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-  Lớp 8A6 lao động vệ sinh (T3,4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

  Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

 

 

THỨ NĂM

1/11

-   Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-   Kiểm tra: GDCD 6 (T3), Vật lí 9 (T3), Địa lí 9 (T4)

-    Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-    Lớp 9A10 lao động vệ sinh

 

THỨ SÁU

2/11

 -    Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.-

 -   Lớp  8A1 lao động vệ sinh.

-  Kiểm tra vệ sinh, trang trí lớp học, chăm sóc bồn hoa của các lớp.(TP: BGH, TPT, Y tế)

-   Khối 7,8 học theo thời khóa biểu.

-   Lớp 6A1 lao động vệ sinh.

-   Kiểm tra: Lịch sử 8 (T5)

-   Kiểm tra: Văn 7 (T5)

THỨ BẢY

3/11

-          Họp giao ban GVCN từ 7h

-          Khối 6,9 học theo thời khóa biểu.

-   Lớp  8A11 lao động vệ sinh.

-          Họp giao ban GVCN từ 12h45

-          Khối 7,8  học theo thời khóa biểu.

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2018

đăng 07:27 4 thg 10, 2018 bởi Tổ trưởng Toán: Lê Đăng Hưng


KẾ HOẠCH THÁNG 9 / 2018

đăng 21:07 5 thg 9, 2018 bởi Tổ trưởng Toán: Lê Đăng Hưng


KẾ HOẠCH THÁNG 8 / 2018

đăng 02:00 26 thg 8, 2018 bởi Tổ trưởng Toán: Lê Đăng Hưng


KẾ HOẠCH THÁNG 04 / 2018

đăng 08:38 7 thg 4, 2018 bởi Tổ trưởng Toán: Lê Đăng Hưng


KẾ HOẠCH THÁNG 3 / 2018

đăng 19:23 7 thg 3, 2018 bởi Tổ trưởng Toán: Lê Đăng Hưng


Kế hoạch tháng 02/ 2018

đăng 08:13 5 thg 2, 2018 bởi Tổ trưởng Toán: Lê Đăng Hưng


1-10 of 85