Toán‎ > ‎

KẾ HOẠCH DỰ GIỜ ĐÁNH GIÁ THÁNG 02/2011

đăng 00:00 13 thg 2, 2011 bởi Phạm Bá Lịch   [ đã cập nhật 00:04 13 thg 2, 2011 ]

 

KẾ HOẠCH DỰ GIỜ ĐÁNH GIÁ TUẦN 29 (CM: tuần 25)

 

Thứ/ ngày

Buổi

Tiết theo TKB

Dự giờ GV

GV dự

Ghi chú

Thứ 2 (14/02)

Sáng

4

Đ/c Oanh

Đ/c Hạnh

 

4

Đ/c Quỳnh

Đ/c Hiên

 

5

Đ/c Hạnh

Đ/c Hiên

 

5

Đ/c Hưng

Đ/c Lịch

 

Chiều

1

Đ/c Chơn

Đ/c Hùng

 

2

Đ/c Tuân

Đ/c Sang

 

4

Đ/c Sang

Đ/c Hùng

 

Thứ 3 (15/02)

Chiều

3

Đ/c Cúc

Đ/c Tuân

 

Thứ 4 (16/02)

Sáng

2

Đ/c Hiên

Đ/c Hưng

 

3

Đ/c Hùng

Đ/c Oanh

 

Chiều

2

Đ/c Nga

Đ/c Cúc

 

3

Đ/c Thủy

Đ/c Sang

 

Thứ 6 (18/02)

Sáng

5

Đ/c Lịch

Đ/c Hưng

 

Chiều

2

Đ/c Trang

Đ/c Chơn

 

 

 

 

 

Tất cả các đ/c GV trong tổ trống tiết đề nghị đi dự giờ đầy đủ. Riêng các đ/c được phân công khi đi dự giờ đến phòng văn thư nhận phiếu đánh giá để ghi phiếu nghiêm túc.

 

 

 

Hòa Hiệp, ngày 14 tháng 02 năm 2011

                                                                                                                 Tổ trưởng

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           PHẠM BÁ LỊCH 

 

Comments