Toán‎ > ‎

KẾ HOẠCH DỰ GIỜ ĐÁNH GIÁ THÁNG 01/2010

đăng 01:12 4 thg 1, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

KẾ HOẠCH DỰ GIỜ ĐÁNH GIÁ THÁNG 01/2010

TỔ: TOÁN

THỨ/NGÀY
BUỔI
TIẾT
DỰ GIỜ
GIÁO VIÊN DỰ
GHI CHÚ
HAI
11/01/10
SÁNG
1
2
3
4
 
9a6 – đ/c Lịch
9a2 – đ/c Oanh
6a12 – đ/c Quỳnh
 
đ/c Hùng ; đ/c Sang
đ/c Lịch
đ/c Hùng ; đ/c Sang
 
CHIỀU
2
3
4
8a9 – đ/c Hùng
8a3 – đ/c Hạnh
7a7 – đ/c Trang
đ/c Trang ; đ/c Hạnh
đ/c Sang
đ/c Quỳnh
 
13/01/10 
SÁNG
2
3
4
6a1 – đ/c Hiên
6a6 – đ/c Nga
6a11 – đ/c Quỳnh
đ/c Oanh
đ/c Hưng
đ/c Hưng
 
SÁU
15/01/10 
SÁNG
3
4
9a10 – đ/c Hưng
9a5 – đ/c Oanh
đ/c Lịch
đ/c Hưng
 
CHIỀU
2
3
7a3 – đ/c Tuân
7a11 – đ/c Chơn
đ/c Hùng
đ/c Tuân ; đ/c Quỳnh
 
BẢY
16/01/10
CHIỀU
2
4
8a11 – đ/c Sang
8a10 – đ/c Cúc
đ/c Hạnh
đ/c Sang
 
*Các đ/c giáo viên được phân công dự giờ đến phòng văn thư nhận phiếu đánh giá xếp loại. Đúng tiết được phân công đi dự giờ và ghi phiếu nộp về TT sau tiết dự.
                                    
Hòa Hiệp ngày 04 tháng 01 năm 2010
 
Comments