Toán‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2013

đăng 16:08 12 thg 3, 2014 bởi Phạm Bá Lịch   [ đã cập nhật 16:09 12 thg 3, 2014 ]

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                                               Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

            Tổ: Toán                                                                                            Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2013

 

A. Nhận xét tháng 11:

 • Nhìn chung thực hiện tốt nề nếp chuyên môn của nhà trường ,
 • Thực hiện đầy đủ việc soạn bài trước khi lên lớp, hồ sơ sổ sách đầy đủ.
 • Nộp đề kiểm tra chậm so với kế hoạch.
 • Duy trì tốt các lớp ôn tập và các lớp phụ đạo.
 • Tham gia các tiết hội thi GVDG huyện nhiệt tình đạt hiệu quả.
 • Hoàn thành hội thi GVDG cấp trường.

B. Kế hoạch tháng 12:

I. Nhiệm vụ chung:

 • Thực hiện chương trình theo đúng kế hoạch của chuyên môn
 • Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.
 • Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, nhất là lên lịch báo giảng đầy đủ đúng thời gian quy định, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, bảo đảm tác phong, trang phục quy định.
 • Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.
 • Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng quy định của chuyên môn.
 • Thực hiện tốt công tác dự giờ theo quy định.
 • Thực hiện tốt công tác làm ĐDDH, TBTHTN.
 • Kiểm tra và chấm trả bài kiểm tra học kì I nghiêm túc, kịp thời theo kế hoạch.
 • Bồi dưỡng HS giỏi theo kế hoạch.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 16

02/12 đến

07 /12

 

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Tiếp tục triển khai công tác ôn tập cho học sinh, thực hiện tốt các tiết ôn tập.

-Lên  lịch  ở sổ kế hoạch giảng dạy  kịp thời, tổng hợp điểm các bài KT kịp thời , đúng quy định.

-Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời

- Dạy phụ đạo học sinh lớp 6, 7, 8, 9 theo lịch.

- Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa.

-  Hoàn thành các loại con điểm , cho học sinh vắng các bài Kt, kiểm tra bù. Lên kh kiểm tra.

- Hoàn thành việc kê tăng giờ các loại.

- Nộp hồ sơ tổ và cá nhân về phòng hiệu trưởng (5/12/13)

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

- GV K9, 8

 

- GV được phân công

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

- TT

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

- GV K9, 8

 

- GV được phân công

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

- TT

 

- BGH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BGH

- Dạy trên lớp

- Dạy trên lớp

 

 

 

 

 

 

 

- Dạy trên lớp

 

- Dạy P.BD

 

 

 

 

Tuần 17

09/12 đến 14/12

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Kiểm tra học kỳ theo lịch, các ngày không kiểm tra học theo TKB

- Giáo viên coi kiểm tra theo lịch

- Sinh hoạt tổ (10/12/13)

-Tiếp tục tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa .

-Phân công kiểm tra chương trình GV.

- Tất cả GV

 

- BGH

 

 

- Tất cả GV

- TT

 

- GVBD TT

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- GVBD

- Tất cả GV

 

 

 

- Tất cả GV

 

- BGH

- TT

 

 

 

BGH

- Dạy trên lớp

 

- Trên lớp

 

 

- Trên lớp

 

 

- Dạy tại PBD

- Phòng họp

 

Tuần 18

16/12 đến 21/12

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Kiểm tra học kỳ I.

-Giáo viên theo dõi phân công coi kiểm tra để thực hiện đúng.

- BGH tiếp tục  kiểm tra sổ điểm cá nhân của gv toàn trường

-Tiếp tục dạy bổi dưỡng  học sinh giỏi.

-Nộp báo cáo c/ môn tháng 12

- Tất cả GV

 

- BGH

- Tất cả GV

 

- BGH

 

- GVBD

 

- TT

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- GVBD

 

- TT

- BGH

 

 

 

- Dạy trên lớp

 

- Trên lớp

 

 

 

 

- Tại p.BD

 

- Nộp tại phòng văn thư

 

Tuần 19

23/12 đến 28/12

- Thực hiện công tác theo kh nhà trường

- Tiếp tục bồi dưỡng HS tham gia thi học sinh giỏi lớp 9,

- Tổng hợp điểm kiểm tra , hoàn thành các loại báo cáo điểm, đánh giá xếp loại 2 mặt GD

- sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Tất cả GV

 

- GVBD

 

- Tất cả GV

 

 

- TT

- Tất cả GV

 

- GVBD

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

- BGH

 

 

 

- BGH

- Dạy trên lớp

 

- Phòng BD

 

 

 

 

- phòng họp

 

 

III. Biện pháp thực hiện:

 • Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng , chấn chỉnh các tồn tại đã được nhắc nhỡ,  hệ thống câu hỏi phải rõ ràng phù hợp các đối tượng học sinh trong lớp, chú trọng đến phần cũng cố.
 • Họp nhóm thảo luận biện pháp cụ thể và thiết thực hơn để việc dạy các lớp yếu đạt hiệu quả
 • Thực hiện chấm trả bài KT kịp thời để phát huy tối đa tính hiệu quả của công tác kiểm tra tránh tình trạng để quá lâu.
 • Thường xuyên theo dõi chất lượng các môn, tìm biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng: như tăng cường dự giờ, tăng cường kiểm tra giám sát việc giảng dạy  của tổ viên.
 • Thống kê điểm vào sổ kế hoạch giảng dạy phải kịp thời và chính xác. Trong khâu ra đề KT cần chú ý đến các đối tượng yếu kém, nội dung đề phải phù hợp với hai loại đối tượng này.
 • Chú ý xem lịch kiểm tra và phân công coi kiểm tra để thực hiện nghiêm túc.
 • Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , xem lịch KT vào cuối tuần để triển khai đến hs.

                                                                       

                                                                                          Hoà hiệp ngày 30 tháng 11 năm 2013.

BGH Duyệt                                                                                              Tổ trưởng

 

 

                                                                                  

                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                               Phạm Bá Lịch  

 

 

Comments